הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

הסיכון במיטות ומנורות שיזוף - הנחיות טיפול

מערכת סטארמד(16.6.2014)
בתאריך 29 לחודש מאי שנה זו, פרסם מינהל המזון והתרופות - FDA - של ארצות הברית הנחיות חדשות באשר לשימוש במיטות שיזוף ומנורות שיזוף.

אם קודם להנחיות אילו עמדה דרגת הסיכון של השימוש במתקנים אילו על רמת סיכון נמוכה - דרגת סיכון 1, הרי ההנחיות החדשות העלו את הסיכון לשימוש במיטות שיזוף ומנורות שיזוף לדרוג סיכון בינוני - דרגה 2.

מעתה הפצת מוצרים אילו תחייב את היצרנים לקבלת אישור מה - FDA טרם הפצת המוצרים, ולעמוד בדרישות בטיחות מוגדרות.

כל מוצר יחויב בתוית אזהרה האוסרת שימוש במתקנים מתחת לגיל 18 שנים.

לחלופין יודגש באזהרות כי שימוש מתמיד מחייב הערכה רפואית באשר לסיכון התפתחות סרטן עור.

ההנחיות החדשות הוצאו לאור הצטברות מידע נרחב ומשכנע שחשיפה לקרינה של מיטות השיזוף העלתה את הסיכון למלנומה - סרטן עור ממאיר - ב - 56%, כולל עליה במלנומה של העינים, מלבד עליה בשכיחות סרטני עור אחרים.

כל שנותר הוא בחינת בצוע הנחיות דומות בישראל.