הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

הקשר בין קוטלי חרקים לספקטרום האוטיזם

מערכת סטארמד(25.6.2014)
חשיפה טרום לידתית לקוטלי חרקים ומזיקים הנמצאים בשימוש חקלאי שגרתי ונפוץ, עלולים להיות קשורים להתפתחות תסמינים מקשת (ספקטרום) האוטיזם.

מסקנה זו מבוססת על תצפית בקרב 970 ילדים מקליפורניה, בגיל 2- 5 שנים, שפתחו תסמינים מקשת האוטיזם או פיגור התפתחותי.

הקשר בין חשיפת האם בהריון לקוטלי החרקים התבסס על מקום המגורים וקרבתו לאתרים עם שימוש נפוץ בקוטלי חרקים - כגון חוות חקלאיות, מגרשי גולף, פרקים וכדומה.

נמצא שילדים שפתחו תסמינים מספקטרום האוטיזם, היו בסיכוי מוגבר של 60%
לחשיפה לזרחנים אורגניים סמוך למגוריהם ( טווח של 1.25 ק"מ) בעת היותם ברחם אימם בהשואה לתינוקות עם התפתחות רגילה.

ילדים שהראו סימני פגור התפתחותי היו בסיכוי מוגבר של 150% יותר מילדים עם התפתחות תקינה לחשיפה במהלך ההריון לקוטלי חרקים על בסיס קארבמט מסביב למגוריהם.

המחברים סבורים שממצאיהם מחזקים את ההנחה בדבר התאחיזה בין הפרעות בהתפתחות הנוירולגית לבין חשיפה בהריון לקוטלי חרקים.