הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

דו"ח ועדת גרמן הר שלא הוליד עכבר, אך כנראה שהשר"פ נקבר

מערכת סטארמד(26.6.2014)
היום פורסם דו"ח הועדה " לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית " הידועה כועדת גרמן.

מיד עם הקמת הועדה לא היה ברור מה תכליתה ולשם מה העמידה שרת הבריאות את עצמה בראש הועדה.

מטבע הדברים ועדה המוקמת ע"י שר כל שהוא' אמורה למסור מסקנותיה לשר הממנה.

מה נפשך במקרה הנידון - ראש הועדה אמור להיות גם המקבל את המסקנות וגם מיישמן.

האליה "שבקוץ" זה היא שהועדה לא תמכה בהכנסת שר"פ לבתי החולים הציבוריים ובכך למעשה סינדלה את השרה ממהלך עוקף ועדה.

למרות השם הנפלא - חיזוק מערכת הבריאות הציבורית- הרי שהועדה במאה הישיבות שניהלה, לא הוציאה מתחת ידה שום דבר מהפכני שלא ניתן היה להגיע אליו במחשבה בריאה, ושאינו מתבקש מעצם הגדרת תפקידי משרד הבריאות ויעודו

אם דנים במערכת הבריאות הציבורית, ניתן היה להניח שעיקר הדיונים ימוקדו בשיפור הבריאות במערכת הרפואה הראשונית הקהילתית שהיא לב לבו של הרפואה הציבורית.

אמנם יש סעיפים רבים עם מלל רב בנושא, אך אין כל בשורה אמיתית, שכן ביטויים כגון" צריך" או "באחריות" קופות החולים אינם תורמים מאומה.

כך למשל הסעיף הראשון בנושא הרפואה הראשונית אומר:
באחריות משרד הבריאות, קופות החולים וההסתדרות הרפואית לבצע פעולות להגדלת מספר הרופאים הראשוניים בדגש על פריפריה חברתית וגיאוגרפית.

נושא זה נידון וסוכם חלקית בעקבות שביתת רופאי בתי החולים וסוכם על מתן מענקים וכו לרופאים שיעברו לבתי חולים בפריפריה.

מה בין זה ורופאים ראשוניים בקהילה בפריפריה?

היכן ההתיחסות להשתכרות הרופאים הראשוניים בפריפריה?

הרי עיקר הדו"ח ( מבחינת הצגתו) מתיחס לעבודת רופאים בבתי חולים - "פולטיימריים" כפתרון קסם לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית.

נושא שיוך חולים, מידע נגיש על חולים בקופת החולים, ובין הקופות הינו בלב העשיה היומיומית ואין בו כל חידוש למעט העובדה שגם בתחום זה יש פער אדיר בנגישות לנתונים - למרות שחלה תזוזה מסוימת בשנים האחרונות.

האמירה שההמלצות יחזקו את מערכת הבריאות הציבורית ויאפשרו לאזרחי ישראל לקבל שרות טוב יותר אינה פועל יוצא של מסקנות הועדה ואינה מובנת מאליה מקריאת המסקנות שהן בחזקת סיסמאות שאינן אופרטיביות.

למשל:
הועדה ממליצה על צעדים להגדלת מספר הרופאים והאחיות.
מהיכן? מהגורן ? מהיקב?
הרי קצב הכשרת הרופאים אינו עולה בקנה אחד עם קצב הגדול בצרכים מצד אחד, ובחירת מקצועות רפואה מועדפים על רופאים מצד שני, בחירה שהיא פועל יוצא של סיכויי ההשתכרות ( בין השאר) שמדו"ח הועדה משתמע שאילו המקצועות שכדאי גם לבחור בהם.

הועדה מתעלמת מהמצוקה הכלל עולמית של רופאים כולל מדינות שיכולתן למשוך אליהן רופאים מקרן השפע שלהן עולה על זו של ישראל.

כאשר ההשתכרות היא הערך העליון והשר"פ הוא המולך, אין במסקנות הועדה כדי לעודד את הפניה לרפואה הראשונית בקהילה שהיא לב לבו של העשיה הרפואית.

ניתן להכביר עוד מילים רבות על הדו"ח שתכליתו היתה (כנראה) להכשיר את השרץ של השר"פ, תכלית שלא צלחה ואם זו התוצאה הסופית דיינו.