הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

זכות לנוכחות הורה בעת טיפול ביילוד - הצעת חוק מיותרת

מערכת סטארמד(8.7.2014)
השבוע תעלה הצעת חוק של ח"כ עליזה לביא וח"כ נוספים לזכות לנוכחות הורה בעת טיפול רפואי ביילוד לקריאה טרומית.

הצעת חוק זו נובעת לדברי ח"כ לביא מפניות של הורים שהרגישו חוסר וודאות לגבי מצבו של הוולד בימים הראשונים, כי לא יכלו להיות נוכחים בכל הבדיקות שעשו לו.

"מיד לאחר לידתו וכחלק מתהליך הקבלה למחלקת היילודים, עובר כל יילוד שנולד באחד מבתי החולים בארץ סדרת בדיקות גופניות וטיפולים רפואיים ראשוניים.

הטיפול הראשוני ביילוד כולל בין השאר מתן חיסונים שונים ובדיקה גופנית מלאה של היילוד ע"י רופא יילודים בה נבדקים כל אברי הגוף החיצוניים וכן האזנה ומישוש של אברי הגוף הפנימיים. ברוב בתי החולים, בדיקות אלה נעשות שלא בנוכחות מי מההורים של היילוד.
בדיקת הרופא מתבצעת בעת ובעונה אחת לכלל היילודים השוהים באותה העת במחלקת היילודים, יילוד אחר יילוד. ברוב בתי החולים בארץ, נדרשים ההורים בשעת בדיקת הרופא להשאיר/להחזיר את ילדם למחלקת היילודים ונאסר עליהם להיות נוכחים בעת ביצוע הבדיקה הגופנית בילדם.
הצעת החוק שהגשנו מבקשת להסדיר את זכותו של היילוד לכך שבעת ביצוע טיפול רפואי כלשהו בבית החולים יהיה נוכח עמו אחד מהוריו כדבר שבשגרה. מעבר לכך, נוכחותו של ההורה בשעת מתן טיפול רפואי לילדו תאפשר להורה לברר, לשאול שאלות ולקבל דיווח ומידע רפואי מרופא היילודים בנוגע למצבו הרפואי של ילדו "בזמן אמת"." עד כאן לשון הצעת החוק בתמציתו.

לכאורה - הצעת חוק טובה אך השאלה היא מתי בפעם האחרונה חברת הכנסת הנכבדה והקולגות שלה נכחו בחדרי ילודים, כדי לעמוד מקרוב על הפעלת חדרי הילודים, העומס, המאמץ הפיזי, הלחץ והעבודה כנגד לוחות זמנם צפופים?

מספר הלידות בשנה בישראל - רב וכן ירבו.

מרבית חדרי הילודים צפופים ודחוסים בתינוקות וההצעת החוק לנוכחות הורה בזמן בדיקה אינה עומדת במבחן המציאות הפיזית של חדרי הילודים.

חדרי ילודים מן הראוי שיסתובבו בהם מעט ככל האפשר אנשים למניעת זיהומים ושאר מרעין בישין.

האם כל בדיקת דם מחייבת את נוכחות ההורה? מי יזמן את ההורים ומי יפקח על תנועתם בחדרי הילודים? האם הצוות הרפואי צריך להמתין להורה? האם עבודת הצוות הרפואי משועבדת לזכות ההורה להיות נוכח בבדיקה?

הסיפא של הצעת החוק המקורית אומרת:

"עם זאת, בהצעת החוק, קיימת החרגה לפיה הזכות לא תעמוד אם נוכחותו של ההורה מפריעה למהלך הטיפול הרפואי הניתן ליילוד"

משנכתבה הסתייגות זו הרי נראה כי מלכתחילה ברור למציעי החוק שאינו ישים, כי ניתן לאמר בצורה כמעט גורפת שנוכחות הורה ( בחדר ילודים !!! )מפריעה למהלך הטיפול הרפואי אם לא בילד שההורה שלו בחדר הרי לטיפול בילד אחר.

זאת ועוד, מי יוודא שלא נעשים ע"י הורים מסוימים מעשים אסורים בתינוקות שלהם או של זולתם?

מי יוודא שמי שמוצג כהורה הוא אכן ההורה הביולוגי של התינוק.

נראה שלא על יצירת בוקה ומבולקה בחדרי תינוקות תבוא תהילת חברי הכנסת.

אין בהצעת החוק - למעט התהדרות בהצעתו - שום תרומה לבטחונו ובריאותו של הנולד.

כל מידע רפואי ניתן להורים בזמנים מקובלים ובשעת מצוקה לעיתים תכופות יותר.

הצעת החוק כפי שמוצגת מלבד יצירת מהומת אלוהים בחדרי התינוקות, מציגה גם מראית עין של חוסר אימון בצוותי הרפואה בחדרי התינוקות וכל זאת מבלי שהכנסנו נושא פגים למשואת הטיפול המוצעת.

נראה שמוטב לה להצעה להיגנז.