הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

השפעת פרק הזמן שבין הלידות על תופעות לוואי בילודים

מערכת סטארמד(27.7.2014)
מאמר המתפרסם ב - BMJ מתיחס להשפעת תדירות הלידות על תופעות לוואי בלתי רצויות בילודים.

ההמלצות הנוכחיות של ארגון הבריאות העולמי הן מירוח של שנתיים בין לידה להריון העוקב הבא.

במחקר הנידון, נבחנו נתוני מאגרי הבריאות האוסטרליים של 40 אלף נשים שילדו שלוש פעמים.

נערכה השואה על השפעת הזמן שחלף בין הלידה הראשונה לשניה ובין השניה לשלישית על הילודים, כאשר כל אשה שמשה בקרה של עצמה.

השואה בין פרקי זמן של 18 חודש בין הריון אחד למשנהו לבין פער של 23 חודשים לא הצביעה על הגברת הסיכון ללידות פג, ללידות תינוקות קטנים למועד, או תינוקות במשקל נמוך.

לדעת החוקרים תופעות לואי למירוחים קטנים בין הלידות אינן תולדה של פרק הזמן בין לידה ללידה, אלא, השפעה של גורמים הקשורים לסיכון האימהי כגון מצב סוציו-אקונומי או אורח החיים שלה.