הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

פעילות בעוצמה משתנה עדיפה על פעילות מתמשכת קבועה

מערכת סטארמד(7.8.2014)
צעידה בעוצמה משתנה משפרת את הרגישות לאינסולין בחולים עם סוכרת מטיפוס 2.

לעומת זאת, צעידה בקצב עולה תוך הוצאת אותה כמות אנרגיה כמו בקצב משתנה, אינה משנה את הרגישות לאינסולין.

ממצאים מענינים אילו מתפרסמים בירחון לסוכרת - Diabetologia.

ממצאים חדשים אילו שונים מהמקובל עד כה.

במחקר הנוכחי, 32 חולי סוכרת מטיפוס 2 שאינם מטופלים באינסולין, חולקו אקראית לקבוצה שהתאמנה בהליכה מתמשכת בעוצמה בינונית, לקבוצה שהתאמנה לפרקי זמן משתנים אך עם אותה הוצאה קלורית שבה צעדו המשתתפים בעוצמה מוגברת משך 3 דקות וצעידה איטית משך שלוש הדקות הבאות וחוזר חלילה, ולקבוצה שלא התאמנה כלל, והמשיכה בשגרת פעילותה היומיומית.

שבוע לפני תחילת הניסוי הפסיקו החולים נטילת כדורים להפחתת שומני הדם, להורדת גלוקוז ותכשירים להפחתת לחץ הדם.

הפעילות הגופנית נמשכה שעה מדי יום, 5 פעמים בשבוע ל- 4 חודשים.

מדידות גלוקוז ואינסולין הראו שבעוד שבקבוצה שהתאמנה בעוצמה משתנה חלה ירידה ברמת הגלוקוז, לא חל שום שינוי בקבוצה שהתאמנה בצורה רציפה ואחידה או שאילו שלא היו פעילים כלל.

באותו אופן נצפתה עליה במקדם הרגישות לאינסולין תוך עליה בזמינות האינסולין בפריפריה ובשרירים.