הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

GIARDIA כגורם סיכון לתסמונת המעי הרגיז ולעייפות כרונית?!

מערכת סטארמד(25.8.2014)
הפרעות תפקודיות של המעי דוגמת תסמונת המעי הרגיז irritable bowel
syndrome או תסמונת העייפות הכרונית chronic fatigue עלולות להתרחש, כנראה, לאחר מצבים זיהומיים.

מחקר משבדיה ניסה להעריך את הארעות מצבים אילו שש שנים לאחר זיהום ב-Giardia .

במחקר שותפו 1252 אנשים שנמצאו נגועים בפרוטוזואון גיארדיה למבליאזיס עקב זיהום מים בשנת 2004.

נתונים ראשונים על תוצאות זיהום אזה פורסמו כבר ב - 2007 והמחקר הנוכחי בא להשלים ולחזק את הממצאים הקודמים.

סה"כ נבדקו 748 מקרים שנחשפו לזיהום ו - 878 מקרי בקרה.

בקבוצה שנחפשה לגיארדיה, שש שנים מאוחר יותר, 39.4% ו - 30.8% סבלו מתסמונת המעי הרגיז ותסמונת עייפות כרונית בהתאמה.

ממצא זה העלה את הסיכון היחסי לחלות - בהשואה לקבוצת הבקרה - בשיעור של פי 3.4, ו - 2.9 למחלת המעי הרגיז או עייפות כרונית בהתאמה.

במהלך המעקב שבין שלוש לשש שנים לאחר זיהום בגיארדיה, נמצאה הפחתה של 6.7% ו - 15.3% בתסמונת המעי הרגיז והעייפות הכרונית בהתאמה.

מסקנת המחקר היא שזיהום ב - Giardia מגביר את הסיכון לת\סמונת המעי הרגיז ולתסמונת העייפות הכרונית, שש שנים לאחר הזיהום, כאשר הגיל היווה גורם סיכון תורם לתסמונת העייפות הכרונית.

עם הזמן חלה ירידה בשכיחות, כך שניתן לשער שהמחלה מגבילה את עצמה עם הזמן אך בתהליך איטי יחסית.