הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

עדיפותה של דיאטה דלת פחמימות

מערכת סטארמד(3.9.2014)
השמנה היא בעיה שכיחה בעולם בכלל ובמערב בפרט.

ההשמנה כרוכה בסיכונים בריאותיים משמעותים ובמיוחד במערכת הקרדיו - וסקולרית.

שתי הדיאטות השכיחות הן דיאטה דלת פחמימות, או דלת שומנים, כאשר לא ברור מי מהן עדיפה.

גליון החודש של ANNALS OF INTERNAL MEDICINE מביא השואה בירידה במשקל בין שתי הדיאטות

נכללו במחקר אנשים שמנים ללא בעיות קרדיו-וסקולריות, שחולקו אקראית לאילו שקבלו דיאטה דלת שומן או דלת פחמימות.

המעקב אחר משתתפי המחקר נמשך שנה.

במהלך המעקב, בנקודות הבקרה של 3, 6, 12 חודשים האנשים שהיו בדיאטה דלת פחמימות אבדו יותר ממשקלם מאילו שהיו בדיאטה דלת שומן.

לאחר 12 חודשים, אילו שהיו בדיאטה דלת פחמימות ירדו ביותר מארבעה קילוגרם ממשקלם בהשואה לאילו שהיו בדיאטה דלת שומן.

לאחר 12 חודשי מעקב לא היה הבדל בהקפי המתניים בין הקבוצות למרות שלאחר 3 ו 6 חודשים ההקף היה קטן יותר בדיאטה דלת שומן.

סמני שומן הדם המציינים גורמי סיכון קרדיו וסקולרי אף הם ירדו יותר במשתתפי הדיאטה דלת הפחמימות.

הואיל והפעילות הגופנית היתה שווה בין הקבוצות הירידה במשקל ושיפור הפארמטרים אינה תוצאה של פעילות הגופנית אלא מהדיאטה עצמה.

בניסוי הנוכחי נמצא שאין הבדל בין שחורים ללבנים מבחינת התנהגות ותוצאות.

מהניסוי שנמשך זמן קצר יחסית קשה להקיש שהשיפור בגורמי הסיכון למחלות קרדיו וסקולריות אכן יבוא גם לידי ביטוי קליני בצורה הפחתה במחלות כליליות, מות מהתקפי לב, או שבץ מוחי.