הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

עבודה במשמרות והסיכון לפתח סוכרת

מערכת סטארמד(8.9.2014)
תצפיות קליניות הראו שעבודה במשמרות כרוכה בסיכון לסוכרת.

עם זאת, הנתונים אינם אחידים.

הירחון למחלות ולרפואה סביבתית מביא ניתוח בדיעבד של עבודות ומחקרים שבוצעו בסוגיה זו ופורסמו בספרות הרפואית עד לאפריל 2014.

נכללו במחקר 12 מחקרים (6 מיפן, 2 מארה"ב ושבדיה כל אחד, מחקר מבלגיה ואחד נוסף מסין) שכללו 226652 משתתפים שמתוכם 14595 היו עם סוכרת.

עובדים במשמרות קבועות היו בסיכון כולל גבוה ב - 9% לפתח סוכרת מאילו שלא עבדו במשמרות, כאשר אילו שעבדו במשמרות משתנות היו בסיכון גבוה עוד יותר - 42%.

גברים נמצאו בסיכון מוגבר של 28% בהשואה לנשים לפתח סוכרת.

אין לחוקרים הסבר לממצאים וקיימות כמובן הנחות על שינויים בהרגלי התזונה ומריכיביה עקב המשמרות, השפעה על השעון הביולוגי והשינויים בו עקב חילופי המשמרות ו/או שינויים בתנגודת לאינסולין.

תאוריה אחרת גורסת שכיון שבאופן טבעי 20% באוכלוסיה נמצצאים בסיכון לפתח סוכרת, הרי אילו שפתחו סוכרת במהלך עבודה במשמרות היו אותם אנשים שלמעשה היו מועדים לפתחה גם ללא עבודה במשמרות.