הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

תוספי מזון כגורם לנזק בכבד

מערכת סטארמד(10.9.2014)
מה השפעת תוספי מזון ותרופות על הכבד?

לבחינת הנושא בוצע מחקר פרוספקטיבי בין השנים 2004 ל - 2013 בשמונה מרכזים רפואיים בארה"ב.

סך נפגעי הכבד בסקר היה 839 חולים, מתוכם 130 - (15.5%) - עקב שימוש בתוספי מזון.

מנפגעי תוספי המזון, 45 היו עקב שימוש בתכשירים "בוני גוף" ו - 85 בתכשירים אחרים.

במהלך המעקב נמצאה עליה בצריכת תוספי המזון למינהן מ - 7% ל - 20%.

תכשירים לבנית גוף היו כרוכים בתופעות של צהבת ממושכת.

חציון משך הצהבת 91 יום, אך לא לוו בתמותה או צורך בהשתלת כבד.

תוספי המזון האחרים היו כרוכים בנזק כבדי, ובמיוחד בלטה התופעה בנשים בגיל העמידה, כאשר לא אחת היה צורך בהשתלות כבד ואף במקרה תמותה.

השואת הפגיעה בכבד או נזקי תוספי המזון מול תרופות מעלה יחס של 13% מול 3% בהתאמה.

מסקנת החוקרים היא:

* חלה עליה בשכיחות מקרים של נזק לכבד עקב שימוש בתוספי מזון.
* העליה מקבילה לעליה בצריכת תוספי מזון אילו.
* הנזק מתוספי מזון שאינם כרוכים לתכשירי בניית הגוף גבוה וחמור יותר מהתכשירים לבניית גוף ועלול לגרום לתמותה ו/או צורך בהשתלת כבד