הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

סריקת סרטן שד מגיל שבעים עלולה להביא לאבחון יתר מוטעה.

מערכת סטארמד(16.9.2014)
בשנת 1998 הוכנסה בהולנד בדיקת סריקה לסרטן שד גם לנשים בגיל 70 עד 75.

שבועון הרפואה BMJ מביא את ההערכות באשר לאבחון המוקדם והשלב המתקדם של סרטן השד בגיל זה עקב הכנסת שגרת הבדיקה.

שלבי סרטן שד מוקדמים- שלבים I, II, or ductal carcinoma in situ ושלביו מתקדמים - שלב 3 ו - 4, לפני ואחרי הכנסת בדיקות השגרה לגיל המתקדם, הראו שאבחון שלבים מוקדמים עלה מ - 248.7 ל - 362.9 מקרים לכל 100 אלף נשים, כאשר אבחון שלבים מתקדמים ירד מ - 58.6 ל 51.8 לכל 100 אלף נשים.

המחברים מדגישים את הירידה באבחון שלבים מתקדמים מול העליה באבחון בשלבים מוקדמים של סרטן השד, כסימן שיכול להעיד על אבחון יתר שאינו נכון, ולכן שאלת הסריקה לסרטן שד באוכלוסיית הגיל המבוגר צריכה לדעתם להעשות על בסיס אישי ולא על בסיס כללי של האוכלוסיה הנידונה.