הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

הארכת תוחלת החיים ע"י מתן גלוקוז ( בינתיים רק בעכברים)

מערכת סטארמד(28.9.2014)
דיווח ב - Nature Communications מלמד שאם הפחתה בקלוריות ובצריכת סוכר טובים למניעת מחלות והארכת החיים, הרי שהדברים נכונים לצעירים ולמבוגרים בגיל הביניים בעוד שבגיל המבוגר המצב עלול להיות הפוך.

במודל של עכברים, רופאים הראו שהגברת צריכת הגלוקוז האריכה את תוחלת החיים.

הארכת תוחלת החיים קשורה לאורך הטלומרים ( TELOMERE הוא האזור בקצות הכרומטידות בהן יש רצפים חוזרים של נוקלאוטידיםאשר מגינים על קצטות הכרומוזומים מפני בליה או איחוד עם כרומוזומים שכנים והם מגינים על הגנים בקצות נהכרומוזומים מפני קטיעה במהלך חלוקת התא)

במהלך חלוקת התאים מצאו החוקרים ממכון לחקר הזיקנה ע"ש פריץ ליפמן בגרמניה שעם ההזדקנות של התאים חלה עליה בצריכה האנרגטית בתהליך התקצרות הטלומרים, ועליה בצורך בגלוקוז.

עכברים שניזונו בדיאטה מועשרת ב - 20% גלוקוז היו בעלי תוחלת חיים ארוכה יותר מאילו שלא קבלו דיאטה זו

מצב זה מקביל לעליה באינדקס מסת הגוף המהוה גורם שלילי בגיל הביניים בעוד שבגיל המבוגר - יש בכך יתרון.

מובן שהממצא בעכברים מחייב אישוש בבני אדם.

אם אומנם אילו פני הדברים יהיה צורך בשינוי הרכב הדיאטה עם הגיל והתאמת הצורך המוגבר לאנרגיה ע"י אספקת גלוקוז.