הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

ירידה מהירה במשקל או ירידה הדרגתית מה עדיף?

מערכת סטארמד(20.10.2014)
מה השפעת מהירות הירידה במשקל במהלך הדיאטה על העליה המחודשת במשקל?

ההנחה הרווחת היא, שירידה מהירה במשקל מלווה גם בעליה מהירה חוזרת במשקל.

בטאונה של הלנצט לסוכרת ואנדוקרינולוגיה מביא מחקר שנערך באוסטרליה ואשר בא לבחון הנחה זו.

51 גברים ו - 153 נשים נכללו במחקר בעל שני שלבים.

גיל המשתתפים נע בין 18 ל - 80 שנה כאשר אינדקס מסת הגוף של משתתפיו היה בין 30 ל 45 ק"ג למטר רבוע.

המשתתפים חולקו אקראית לקבוצת דיאטה לירידה מהירה במשקל תוך 12 שבועות או לירידה הדרגתית במהלך 36 שבועות.

כאשר הגיעו המשתתפים ליעד הירידה במשקל של 12.5% ממשקלם הראשוני הם עברו לשלב שני של שמירה על ההישג למשך 144 שבועות

ממהלך הניסוי נמצא שמהירות הירידה במשקל אינה משפיעה על שיעור העליה החוזרת במשקל במהלך השלב השני של דיאטת אחזקה.

ממצאים אילו אינם עולים בקנה אחד עם ההנחה שירידה איטית במשקל משפרת סיכויי שהמירה על ההישג שבירידה במשקל.