הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

כל הבריאות - מערכת ממחושבת לבדיקת זכויות

מערכת סטארמד(22.10.2014)
משרד הבריאות העלה לאתר המשרד את המידע הנוגע לכל אזרח ואזרח באשר לזכויותיו ומה "מגיע לו".

באתר ניתן למצוא:
* מגילת זכויות המטופל,
* חוק ביטוח בריאות ממלכתי
* מערכת ממוחשבת לבחינת הזכויות
* חוק זכויות החולה
* ועדת סל הבריאות
* נציבות קבילות לחוק ביטוי בריאות ממלכתי
* חוק חופש המידע

"כל הבריאות" הוא גם המקום לביצוע השוואת זכויות לשירותי בריאות בין קופות החולים, הביטוחים המשלימים של הקופות.

בעתיד ניתן יהיה לערוך השוואה של ביטוחי הבריאות הפרטיים.

מלבד האמור לעיל ניתן למצוא באתר שכתובתו :

call.gov.il ניתן למצוא נושאים רבים וגוונים אחרים:

אביזרים
בדיקות
חיסונים
טיפולים
מזון רפואי
ניתוחים
פינוי והסעות
רפואה מונעת
תרופות