הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

19 שנים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי - נתונים סטטיסטיים

מערכת סטארמד(4.11.2014)
משרד הבריאות מפרסם קובץ נתונים סטטיסטיים - 19 שנים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. מהממצאים:

• בשנת 2012 הייתה ההוצאה הממוצעת למשק בית על בריאות 784 ₪. בשנת 2012 חלה ירידה בשיעור ההוצאה על ריפויי שיניים מתוך כלל ההוצאה לבריאות. בשנת 2011 היא עמדה על 26% ובשנת 2012 היא היוותה 24.9%. בנוסף, חלה עלייה בשיעור ההוצאה על ביטוחים משלימים ופרטיים אשר עמדה בשנת 2011 על 32.5% מכלל ההוצאה לבריאות ובשנת 2012 היא עמדה על 34.6%.
• אחוז המעברים בין קופות החולים עלה בשנת 2013 ועמד על כ-1.6%. מספר המצטרפים נטו (כלומר מצטרפים פחות עוזבים) הגבוה ביותר הינו בכללית עם 11,000. במכבי ומאוחדת כמעט ולא חל שינוי ואילו את לאומית עזבו כ- 11,000 מבוטחים נטו.
• בתחילת 1995, שנת החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, היו מבוטחים בקופות החולים כ- 5,202 אלף איש ובסוף שנת 2013 היו מבוטחים 7,927 אלף איש. בתחילת 1995 היה שיעור מבוטחי כללית כ- 63%, אחריה מכבי עם כ 19% ואחריהן מאוחדת ולאומי תעם 9% כל אחת. בסוף שנת 2013 שיעור מבוטחי כללית עמד על כ- 52%, במכבי היו מבוטחים 25%, אחר-כך מאוחדת עם 14% ולאומית עם 9%.
• פיזור גיאוגרפי – מכבי הינה הגדולה ביותר במחוז ת"א (46%), בשאר המחוזות כללית הינה הגדולה ביותר. קופ"ח מאוחדת בולטת בחלקה במחוז ירושלים (37%). שיעור המבוטחים של כללית בשטחי יהודה ושומרון (33%) נמוך יחסית לחלקה באוכלוסייה. הן מאוחדת והן לאומית גדולות ביחס לחלקן באוכלוסייה בשטחי יהודה ושומרון. במחוז צפון חלקה של כללית בולט ביחס לגודלה (70%).
• שיעור המבוטחים במכבי אשר להם הכנסה הגבוהה פי ארבע ומעלה מההכנסה המוצעת במשק לשנת 2012 הוא הגבוה ביותר בקופת-חולים מכבי והוא מאפיין 2.1% מהמבוטחים. אחריה נמצאת מאוחדת עם 1.4% מהמבוטחים, כללית עם 1% מהמבוטחים ובלאומית 0.7% מהמבוטחים בלבד מגיעים להכנסה זו.
• אחוז המבוטחים בשירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) של קופות החולים עמד בשנת 2012 על כ-75%. יש לציין כי בשנתיים האחרונות חלה יציבות בשיעור מבוטחי השב"ן בקופות החולים כללית (כ- 70%), מכבי (כ- 88%) ובמאוחדת (כ- 70%) ואילו בלאומית חלה עלייה של כ- 2% (מ- 67% ל- 69%).
• כ-53% מעלות סל שירותי הבריאות ממומנים ע"י כספי דמי ביטוח בריאות ו-41% ממומנים מתקציב המדינה. יתרת המימון הינה באמצעות גביית השתתפות עצמית מהציבור (מצ"ב גרף). בשנתיים האחרונות חלה עלייה באחוז השתתפות המדינה בעלות הסל.
• תוספות טכנולוגיות – בשנים 2012-2013 העדכון הטכנולוגי הממוצע עמד על כ-1.0% לעומת 1.6% בממוצע בין 2006 ל- 2011.
• בין השנים 2010-2013 גדלו הפרמיות על ביטוח סיעודי באמצעות ביטוחים פרטיים מסחריים בכ-54% והן מגיעות בשנת 2013 לכ- 2,970 מליון שקלים. באותן שנים גדלו הפרמיות בגין ביטוחי בריאות מסוג הוצאות רפואיות בכ- 31% וביטוחי בריאות מסוג מחלות קשות בכ- 33%.
• מסקר דו- שנתי שמבצע מכון ברוקדייל, אשר עוקב אחר דעת הקהל על השירותים הניתנים בסל הבריאות, עולה כי בשנת 1995 שיעור המבוטחים המרוצים והמרוצים מאוד מקופות החולים עמד על 83% מכלל המבוטחים. בשנת 2011 עמד שיעור זה על 91%. יש לציין כי הממוצע בין השנים 2005 על 2011 עומד על 89% מבוטחים מרוצים ומרוצים מאוד.
משרד הבריאות