הוספת תגובה פורום חדשות - ראש הפורום

סיבות מוות מובילות בישראל - עקרי נתונים

מערכת סטארמד(12.11.2014)
בממוצע השנים 2009 - 2011 סרטן הינה סיבת המוות המובילה בקרב נשים בגיל 15- 74 וגברים בגיל 25 ומעלה.
מחלת לב הינה הסיבה הראשונה בקרב נשים בגיל 75 ומעלה והסיבה השנייה בקרב גברים בגיל 45 ומעלה ונשים בגיל 40-74 .
תאונות מהווה הסיבה הראשונה בקרב בנים בגיל 15-24 , הסיבה השנייה בקרב גברים בגיל 25-44 ונשים בגיל 15-44.
התאבדות מהווה סיבת המוות השנייה בקרב גברים בגיל 15-24
והסיבה השלישית בקרב גברים בגיל 25-44 ונשים בגיל 15 - 44.

מגמות:
בעשור האחרון נרשמה מגמת ירידה בשיעור הפטירות במרבית סיבות המוות המובילות. השיעור הגולמי ירד בממוצע השנים 2011-2009 ברבע עד שליש בהשוואה לממוצע השנים 2001-1999 במחלות כלי דם במוח ( 30% בקרב גברים, 15% בקרב נשים).
במחלות לב ( 33% לגברים, 30% לנשים) ומתאונות (32% לגברים ֵֵֵ15ֵֵֵֵֵ לנשים). כמו כן, נרשמה ירידה של כחמישית בסוכרת ׁׁׁׁׁׁ( 19% לגברים, 26% לנשים).
ובמחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה (21% לגברים, 23% לנשים).

העלייה הגבוהה ביותר בממוצע השנים 2011-2009 בהשוואה לשנים 1999 2001 נרשמה בשיעור הפטירות מאלצהיימר. ( 49% לגברים, 69% לנשים) ומאלח דם ( 48% לגברים ו 47% לנשים.
השיעור עלה גם מדלקת ריאות ושפעת, ומדלקת בריאות כתוצאה משאיפת נוזלים או מוצקים.
שיעור הפטירות ממחלות כליה עלה עד 2006 , בשנים האחרונות
השיעור נמוך יותר ויחסית יציב.
יש לציין כי יתכן וחלק מהשינויים בשיעורי הפטירות בשנים האחרונות ובעיקר משנת2008 נובעים משינויים במדיניות הסימול של סיבות המוות בלמ"ס. שינויים שנובעים ברובם מנסיונות הטמעה של מערכת לסימול אוטומטי של סיבות המוות( IRIS .)

סיבות מוות מרובות:
הסיבות המרובות כוללות את כל סיבות המוות שאוזכרו בהודעת הפטירה. דירוג
סיבות המוות המרובות שונה מהדירוג של סיבת המוות היסודית. בשני0 2009 עד 2011.
הסיבה הראשונה, בהתאם לסיבות המוות המרובות, היא מחלות לב, סרטן היא הסיבה השנייה ואלח דם היא הסיבה השלישית. הסיבה הרביעית היא מחלות כליה בקרב גברים ויתר לחץ דם בקרב נשים. סוכרת היא הסיבה
החמישית בקרב נשים ושישית בקרב גברים ומחלת כלי דם במוח היא הסיבה השביעית בשני המגדרים.
היחס בשיעור הפטירות לפי הסיבות המרובות לבין השיעור לפי הסיבה היסודית מצביע על התדירות של בחירת הסיבה היסודית מתוך כל הסיבות בהודעת הפטירה, ככל שהיחס גבוה יותר, הסיבה נבחרה פחות.
סרטן וסיבות חיצוניות נבחרות בתדירות גבוהה, יחס השיעורים הוא 1. לעומת זאת, אלח דם ויתר לחץ דם מוזכרים הרבה יותר ממה שנבחרו כסיבה יסודית, היחס סיבות מרובות/סיבה יסודית הוא פי 9 לאלח דם ופי 12 ליתר לחץ דם
סיבות מוות מובילות בישראל
השוואה בינלאומית: בישראל, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל נמוך בהשוואה למרבית ארצות אירופה.