זכויות לאחר החזרה לעבודה

 עו"ד בלה כהן, מנהלת המחלקה למעמד המשפחה ולשכות משפטיות
 המחלקה למעמד האשה, ויצו ישראל

הקלות במס הכנסה לאימהות עובדות

  • תינתן מחצית נקודת זיכוי נוספת לכל אישה עובדת (2.75 נקודות זיכוי בסך הכל). בנוסף לכך המחוקק הביא בחשבון את ההוצאות המיוחדות של האם העובדת, הזכאית לחישוב נפרד, והעניק זיכוי נוסף עבור כל ילד. אם הלידה אירעה, בשנת המס או בסופה, זכאית האם לחישוב זיכוי ממס הכנסה רטרואקטיבי מתחילת שנת המס, כאילו אירעה הלידה בתחילת שנת המס.
  • אם לילדים לא נשואה - אלמנה, גרושה או רווקה - זכאית לנקודת זיכוי נוספת עבור היותה אם חד-הורית.

היעדרות בשל מחלת ילד

עובדת שהיא אם לילד עד גיל 16, זכאית להיעדר מעבודתה עד שמונה ימים בשנה בשל מחלת ילדה, על חשבון חופשת המחלה הצבורה שלה. אם הילד חולה במחלה ממארת והעובדת עבדה שנה אחת לפחות אצל אותו מעביד, זכאית העובדת להיעדר עד 60 ימים בשנה עקב סיבה זאת.

קיומה של זכות זו מותנה בכך שבן הזוג עובד אף הוא. לשם ניצול הזכות, על העובדת להגיש אישור רפואי בדבר מחלת ילדה.


יש לך שאלה?  עו"ד בלה כהן תשמח לענות בפורום זכויות נשים בהיריון...

 עוד בנושא:

 זכויות העובדת בתקופת ההריון
 זכויות לאחר הלידה
 זכויות לאחר החזרה לעבודה 
 זכויות בן הזוג 

לבירור זכויות האישה ההרה היולדת ובן זוגה בישראל ניתן להתקשר
ל"קו החם" שמפעיל האגף למעמד האשה ולשכות משפטיות, ויצו ישראל
ביום ג' בין השעות 08:00 – 13:00 בטלפון: 6923825-03