זכויות בן-זוג היולדת


 עו"ד בלה כהן, מנהלת המחלקה למעמד המשפחה ולשכות משפטיות
 המחלקה למעמד האשה, ויצו ישראל

חלוקת חופשת הלידה בין בני הזוג

בתאריך 25/7/01 עבר התיקון לחוק המאפשר לבני הזוג לפצל את חופשת הלידה כך שגם הגבר יכול לצאת לחופשת לידה ולקבל דמי לידה.

תקרת תשלום דמי הלידה הוגבלה לשיעור של עד פעמיים השכר הממוצע במשק (כ-14,000 ש"ח) בעוד שהתקרה לאשה עומדת על 4 פעמים השכר הממוצע במשק.

הגבר יכול לקחת על חשבון אשתו את ששת השבועות האחרונים של חופשת הלידה, בתנאי שהאישה חזרה למקום עבודתה. זכות זו תחול גם על הורים מאמצים.

זכות הגבר להיעדרות בשל הריון בת זוגו

עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון ימי המחלה הצבורים לו.

עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, ימסור הודעה למעבידו בהצהרה חתומה בידו, כמו כן יצרף אישור רפואי בדבר הטיפולים, הבדיקות או מועד הלידה של בת הזוג.

היעדרות עובד מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה, אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה:

  1. לווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה - גם במשך לא יותר מ-24 שעות מתום ביצועה.
  2. ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות, אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור.
  3. נוכחות בלידה; לעניין זה, "לידה" - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

שבעת הימים הם במסגרת תקופת ההריון עד לרגע הלידה, כולל היום של הלידה בלבד. לא ניתן לנצל את הימים מעבר ליום הלידה.

זכות לאב להתפטר לצורך טיפול בילד ולקבל פיצויי פיטורין

אם התפטרה עובדת במהלך תשעת החודשים שלאחר הלידה, כדי לטפל בתינוקה, תיחשב התפטרותה כפיטורין, לצורך קבלת דמי פיטורין.

האב רשאי לנצל את הזכות הזאת, בתנאי שאשתו ויתרה עליה.

היעדרות בשל מחלת ילד

זכות היעדרות בשל מחלת ילד, על חשבון ימי מחלה ,יכולה להינתן לאב ובלבד שתנוצל רק על יד אחד מההורים. כמו כן, זכות זאת מוענקת לאב ראש משפחה חד-הורית.


יש לך שאלה?  עו"ד בלה כהן תשמח לענות בפורום זכויות נשים בהיריון...

 עוד בנושא:

 זכויות העובדת בתקופת ההריון
 זכויות לאחר הלידה
 זכויות לאחר החזרה לעבודה 
 זכויות בן הזוג 

לבירור זכויות האישה ההרה היולדת ובן זוגה בישראל ניתן להתקשר
ל"קו החם" שמפעיל האגף למעמד האשה ולשכות משפטיות, ויצו ישראל
ביום ג' בין השעות 08:00 – 13:00 בטלפון: 6923825-03