הודעה בפורוםמוקד אקוגני בלבפרח ‏12.3.06
הודעה בפורוםמוקד אקוגני בלבד"ר איאס קאסם ‏27.3.06
הודעה בפורוםשאלהעינת ‏11.3.06
הודעה בפורוםשאלהד"ר איאס קאסם ‏27.3.06
הודעה בפורוםאוושהב ‏10.3.06
הודעה בפורוםאוושהד"ר איאס קאסם ‏27.3.06
הודעה בפורוםאקו לב עוברDANA9 ‏9.3.06
הודעה בפורוםאקו לב עוברד"ר איאס קאסם ‏27.3.06
הודעה בפורוםממצאים לאחר טיפול קרדיולוגיד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםHypertrophic cardiomyopathyאפרת ‏8.3.06
הודעה בפורוםHypertrophic cardiomyopathyד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםלבסימה ‏8.3.06
הודעה בפורוםלבד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםהיכן נעלמת דוקטור?איתן ‏8.3.06
הודעה בפורוםהיכן נעלמת דוקטור?ד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריטלי ‏7.3.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםבעיה בלבמירי ‏2.3.06
הודעה בפורוםבעיה בלבד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםדופק לב מואץמיכל ‏2.3.06
הודעה בפורוםדופק לב מואץד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםlcdהילה ‏1.3.06
הודעה בפורוםlcdד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםאקו לב עוברידלית ‏1.3.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםמסתם אאורטאלי מורכב משתי עליםד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםרישרוש בלב לתינוקתגלית ‏1.3.06
הודעה בפורוםרישרוש בלב לתינוקתד"ר איאס קאסם ‏9.3.06
הודעה בפורוםאקו לב ?מרים ‏25.2.06
הודעה בפורוםאקו לב ?ד"ר איאס קאסם ‏28.2.06
הודעה בפורוםשפתיים כחולות- אמא מודאגתד"ר איאס קאסם ‏28.2.06
הודעה בפורוםבת 8רונית ‏24.2.06
הודעה בפורוםבת 8ד"ר איאס קאסם ‏28.2.06
הודעה בפורוםצילום חזהעופר ‏20.2.06
הודעה בפורוםצילום חזהד"ר איאס קאסם ‏28.2.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריאמא מודאגת ‏20.2.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריד"ר איאס קאסם ‏28.2.06
הודעה בפורוםבעיית asd וכחלון סביב השפתייםד"ר איאס קאסם ‏28.2.06
הודעה בפורוםצינתור לתינוקנועה ‏18.2.06
הודעה בפורוםצינתור לתינוקד"ר איאס קאסם ‏28.2.06
הודעה בפורוםכאבים בחזהירון ‏16.2.06
הודעה בפורוםכאבים בחזהד"ר איאס קאסם ‏22.2.06
הודעה בפורוםדוקטוסלימור בלומנטל ‏13.2.06
הודעה בפורוםדוקטוסד"ר איאס קאסם ‏16.2.06
הודעה בפורוםמחלות לבשמואל ‏12.2.06
הודעה בפורוםמחלות לבד"ר איאס קאסם ‏16.2.06
הודעה בפורוםהכחלה סביב השפתייםתום ‏12.2.06
הודעה בפורוםהכחלה סביב השפתייםד"ר איאס קאסם ‏16.2.06
הודעה בפורוםאיושה בלבלונה ‏9.2.06
הודעה בפורוםאיושה בלבד"ר איאס קאסם ‏9.2.06
הודעה בפורוםדופק לא סדיר בבדיקת א.ק.גד"ר איאס קאסם ‏9.2.06
הודעה בפורוםחור בלבחגית ‏5.2.06
הודעה בפורוםחור בלבד"ר איאס קאסם ‏9.2.06
הודעה בפורוםtldהילה ‏3.2.06
הודעה בפורוםtldד"ר איאס קאסם ‏9.2.06
הודעה בפורוםמוקד אקוגניגלית ‏3.2.06
הודעה בפורוםמוקד אקוגניד"ר איאס קאסם ‏9.2.06
הודעה בפורוםאושה סיסטוליתעופר ‏2.2.06
הודעה בפורוםאושה סיסטוליתד"ר איאס קאסם ‏9.2.06
הודעה בפורוםa v canalמימי ‏31.1.06
הודעה בפורוםa v canalד"ר איאס קאסם ‏9.2.06
הודעה בפורוםאיושהאורית ‏29.1.06
הודעה בפורוםאיושהד"ר איאס קאסם ‏9.2.06
הודעה בפורוםASDאבי עובדיה ‏28.1.06
הודעה בפורוםASDד"ר איאס קאסם ‏2.2.06