הודעה בפורוםמומים בלב העוברבקי ‏4.5.06
הודעה בפורוםמומים בלב העוברד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםחור בלבמירית ‏30.4.06
הודעה בפורוםחור בלבד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםייעוץ קרדיאלי אקו עוברד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםASDהדס ‏29.4.06
הודעה בפורוםASDד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםהתעלפות וזוואגליתעדנה ‏28.4.06
הודעה בפורוםהתעלפות וזוואגליתד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםאבקש אם תוכל לייעץ ליד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםעורקי הלבדודה חן ‏25.4.06
הודעה בפורוםעורקי הלבד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםאיוושה בלב דחוףףףףקטי ‏24.4.06
הודעה בפורוםאיוושה בלב דחוףףףףד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםמה זה סינוס אריטמיה?אושר ‏24.4.06
הודעה בפורוםמה זה סינוס אריטמיה?ד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםצינתור ליילודה בת 12 שעותאיריס ד. ‏20.4.06
הודעה בפורוםצינתור ליילודה בת 12 שעותד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםאוושה בלב לבת10גוגו ‏19.4.06
הודעה בפורוםאוושה בלב לבת10ד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםשאלה חשובה!!!!יפית ‏19.4.06
הודעה בפורוםשאלה חשובה!!!!ד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםתוצאות אקו לב עובריעופרה ‏17.4.06
הודעה בפורוםתוצאות אקו לב עובריד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםמחלת קוואסקיeva ‏13.4.06
הודעה בפורוםמחלת קוואסקיד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםתוצאה של סקירה מוקדמתמיכל ‏13.4.06
הודעה בפורוםתוצאה של סקירה מוקדמתד"ר איאס קאסם ‏5.5.06
הודעה בפורוםשאלהשירה ‏12.4.06
הודעה בפורוםשאלהד"ר איאס קאסם ‏27.4.06
הודעה בפורוםהחלפה או תיקון מסתםשיר ‏11.4.06
הודעה בפורוםהחלפה או תיקון מסתםד"ר איאס קאסם ‏27.4.06
הודעה בפורוםעיבוי שריר הלבא' ‏10.4.06
הודעה בפורוםעיבוי שריר הלבד"ר איאס קאסם ‏27.4.06
הודעה בפורוםמסתמיםליאת ‏10.4.06
הודעה בפורוםמסתמיםד"ר איאס קאסם ‏27.4.06
הודעה בפורוםכאב בשרירהדס ‏9.4.06
הודעה בפורוםכאב בשרירד"ר איאס קאסם ‏27.4.06
הודעה בפורוםאיוושה בלבמעיין ‏9.4.06
הודעה בפורוםאיוושה בלבד"ר איאס קאסם ‏27.4.06
הודעה בפורוםהריוןgilli ‏6.4.06
הודעה בפורוםהריוןד"ר איאס קאסם ‏7.4.06
הודעה בפורוםאקו לב עוברss ‏5.4.06
הודעה בפורוםאקו לב עוברד"ר איאס קאסם ‏7.4.06
הודעה בפורוםברss ‏5.4.06
הודעה בפורוםברד"ר איאס קאסם ‏7.4.06
הודעה בפורוםחשד AVSD + עורק טבורי יחידד"ר איאס קאסם ‏7.4.06
הודעה בפורוםקריש דם ברשתיתגיל ‏1.4.06
הודעה בפורוםקריש דם ברשתיתד"ר איאס קאסם ‏7.4.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריליטל ‏29.3.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריד"ר איאס קאסם ‏7.4.06
הודעה בפורוםאקו לב עוברי - דחוף ביותרד"ר איאס קאסם ‏7.4.06
הודעה בפורוםחשד ל ARSA - דחוףרויטל ‏27.3.06
הודעה בפורוםחשד ל ARSA - דחוףד"ר איאס קאסם ‏7.4.06
הודעה בפורוםPFOרונית ‏22.3.06
הודעה בפורוםPFOד"ר איאס קאסם ‏27.3.06
הודעה בפורוםחור בלבהילה ‏20.3.06
הודעה בפורוםחור בלבד"ר איאס קאסם ‏27.3.06
הודעה בפורוםאיושה תמימהעפרה ‏20.3.06
הודעה בפורוםאיושה תמימהד"ר איאס קאסם ‏27.3.06
הודעה בפורוםחשד ל ARSA - דחוףרויטל ‏18.3.06
הודעה בפורוםחשד ל ARSA - דחוףד"ר איאס קאסם ‏27.3.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריא.ק. ‏17.3.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריד"ר איאס קאסם ‏27.3.06
הודעה בפורוםכולוסטרול אצל ילדיםענת ‏16.3.06
הודעה בפורוםכולוסטרול אצל ילדיםד"ר איאס קאסם ‏27.3.06