הודעה בפורוםלבאלמונית ‏21.10.06
הודעה בפורוםלבד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםtransposition of great arteriesאלה ‏19.10.06
הודעה בפורוםtransposition of great arteriesד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםועוד משהו קטן...אלמונית ‏19.10.06
הודעה בפורוםועוד משהו קטן...ד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםדפיקות לב מוגברותנורית ‏17.10.06
הודעה בפורוםדפיקות לב מוגברותד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםתיקון טעותשואלת ‏14.10.06
הודעה בפורוםתיקון טעותד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםמהו סינוס וינוסיסשואלת ‏14.10.06
הודעה בפורוםמהו סינוס וינוסיסד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםלב מוגדלגלית ‏12.10.06
הודעה בפורוםלב מוגדלד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםקוואסקי- מדבק או לא ??סופגי ‏10.10.06
הודעה בפורוםקוואסקי- מדבק או לא ??ד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםקשת ימניתבקי 5 ‏4.10.06
הודעה בפורוםקשת ימניתד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםvsd+tgaאמאבא ‏4.10.06
הודעה בפורוםvsd+tgaד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםapbsורד ‏4.10.06
הודעה בפורוםapbsד"ר איאס קאסם ‏3.11.06
הודעה בפורוםדליפה מינימלית במסתםאלמוני ‏3.10.06
הודעה בפורוםדליפה מינימלית במסתםד"ר איאס קאסם ‏3.10.06
הודעה בפורוםav canalקרן ‏30.9.06
הודעה בפורוםav canalד"ר איאס קאסם ‏3.10.06
הודעה בפורוםחסימה באבי העורקים אצל עוברד"ר איאס קאסם ‏3.10.06
הודעה בפורוםVSD שנסגר?צליל ‏29.9.06
הודעה בפורוםVSD שנסגר?ד"ר איאס קאסם ‏3.10.06
הודעה בפורוםשסתומי הלבאבא ‏27.9.06
הודעה בפורוםשסתומי הלבד"ר איאס קאסם ‏3.10.06
הודעה בפורוםכאבים ביד שמאל - ילד בן 8ליארה ‏27.9.06
הודעה בפורוםכאבים ביד שמאל - ילד בן 8ד"ר איאס קאסם ‏3.10.06
הודעה בפורוםשון קומפלקסאלי ‏17.9.06
הודעה בפורוםשון קומפלקסד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםדופק מהיראסנת ‏17.9.06
הודעה בפורוםדופק מהירד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםעורק בצווארדניאל ‏13.9.06
הודעה בפורוםעורק בצווארד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםASDמ ‏13.9.06
הודעה בפורוםASDד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםטריקוספיד אטרזיהד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםכאבים באמצע החזהעומרי ‏11.9.06
הודעה בפורוםכאבים באמצע החזהד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםTILT TESTחיה כץ ‏10.9.06
הודעה בפורוםTILT TESTד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםבדיקת לב - אולטראסאונדד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםשאלהשחר ‏10.9.06
הודעה בפורוםשאלהד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםASDatahey ‏9.9.06
הודעה בפורוםASDד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםמומי לבנטע ‏8.9.06
הודעה בפורוםמומי לבד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםבדיקות לבלילך ‏5.9.06
הודעה בפורוםבדיקות לבד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםרשרוש בלבאלמוג ‏4.9.06
הודעה בפורוםרשרוש בלבד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםבדיקת אקו-לב עוברדפנה ‏3.9.06
הודעה בפורוםבדיקת אקו-לב עוברד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםתוצאות א.ק.גנירה ‏3.9.06
הודעה בפורוםתוצאות א.ק.גד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםאברנט עורק הסובקלביה מימין - דחוףד"ר איאס קאסם ‏19.9.06
הודעה בפורוםאקו לבענת ‏28.8.06
הודעה בפורוםאקו לבד"ר איאס קאסם ‏29.8.06