הודעה בפורוםכתם דםאביבית ‏25.8.06
הודעה בפורוםכתם דםד"ר איאס קאסם ‏29.8.06
הודעה בפורוםאיושה בגיל 19 לקראת צבא מה לעשו?ד"ר איאס קאסם ‏29.8.06
הודעה בפורוםדופק מהיר?יוני ליברמן ‏22.8.06
הודעה בפורוםדופק מהיר?ד"ר איאס קאסם ‏29.8.06
הודעה בפורוםASD ותורשהרוני ‏22.8.06
הודעה בפורוםASD ותורשהד"ר איאס קאסם ‏29.8.06
הודעה בפורוםדופקרז ‏21.8.06
הודעה בפורוםדופקד"ר איאס קאסם ‏22.8.06
הודעה בפורוםקוואסקיאמא ‏17.8.06
הודעה בפורוםקוואסקיד"ר איאס קאסם ‏22.8.06
הודעה בפורוםלב-מוצא כלי דם דחוף!!!יפית ‏16.8.06
הודעה בפורוםלב-מוצא כלי דם דחוף!!!ד"ר איאס קאסם ‏22.8.06
הודעה בפורוםאוושה לבביתענבל ‏15.8.06
הודעה בפורוםאוושה לבביתד"ר איאס קאסם ‏22.8.06
הודעה בפורוםאוושה לבביתד"ר איאס קאסם ‏22.8.06
הודעה בפורוםasdnnn ‏15.8.06
הודעה בפורוםasdד"ר איאס קאסם ‏22.8.06
הודעה בפורוםבעיה!ROB ‏14.8.06
הודעה בפורוםבעיה!ד"ר איאס קאסם ‏22.8.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריעדי ‏13.8.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריד"ר איאס קאסם ‏22.8.06
הודעה בפורוםSVTטל ‏11.8.06
הודעה בפורוםSVTד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםבדיקות דם לאחר בעית לבמבולבלת ‏9.8.06
הודעה בפורוםבדיקות דם לאחר בעית לבד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםבעיהדנה ‏2.8.06
הודעה בפורוםבעיהד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםVSD מוסקולרימירי ‏1.8.06
הודעה בפורוםVSD מוסקולריד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםמום לב corrected transpositionד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםTGAYANIV ‏31.7.06
הודעה בפורוםTGAד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםחור בלבחנאן ‏28.7.06
הודעה בפורוםחור בלבד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםמוקד אקוגני בלבcarmit ‏27.7.06
הודעה בפורוםמוקד אקוגני בלבד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםאיך אפשר לדעת על רשרוש בלב ?ד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםקוואסקישרון ‏24.7.06
הודעה בפורוםקוואסקיד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםבעיות לבורדית ‏23.7.06
הודעה בפורוםבעיות לבד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםאיפשהאזולאי מיה ‏23.7.06
הודעה בפורוםאיפשהד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםמבחן טילט TILT testהילה נדיב ‏21.7.06
הודעה בפורוםמבחן טילט TILT testד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםדפיקות לב לא סדירותאורה ‏19.7.06
הודעה בפורוםדפיקות לב לא סדירותד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםממצאי אקו לבסיגל ‏14.7.06
הודעה בפורוםממצאי אקו לבד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםSVTשירה ‏14.7.06
הודעה בפורוםSVTד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםניתוח מעקפים חוזרנונה ‏9.7.06
הודעה בפורוםניתוח מעקפים חוזרד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםממצא אקוגני בשבוע 15 להריוןד"ר איאס קאסם ‏13.8.06
הודעה בפורוםAMIODARONE-המשך:PARAMEDIC M.D.A-ZOHAR ‏3.7.06
הודעה בפורוםAMIODARONE-המשך:ד"ר איאס קאסם ‏4.7.06
הודעה בפורוםav canalרוני ‏3.7.06
הודעה בפורוםav canalד"ר איאס קאסם ‏4.7.06
הודעה בפורוםשבוע 32 איבחון VSD + מוקד אקוגניד"ר איאס קאסם ‏4.7.06
הודעה בפורוםPDAיהודית כהן ‏2.7.06
הודעה בפורוםPDAד"ר איאס קאסם ‏4.7.06
הודעה בפורוםAMIODARONEPARAMEDIC M.D.A-ZOHAR ‏28.6.06
הודעה בפורוםAMIODARONEד"ר איאס קאסם ‏30.6.06
הודעה בפורוםטכיקרדיה אצל תינוק בן חודשד"ר איאס קאסם ‏30.6.06