הודעה בפורוםGOLF BALLאידית ‏26.6.06
הודעה בפורוםGOLF BALLד"ר איאס קאסם ‏30.6.06
הודעה בפורוםעייה בלב העוברעידו לוי ‏26.6.06
הודעה בפורוםעייה בלב העוברד"ר איאס קאסם ‏30.6.06
הודעה בפורוםההבדל בין ASD ל VSDג'קי ‏26.6.06
הודעה בפורוםההבדל בין ASD ל VSDד"ר איאס קאסם ‏30.6.06
הודעה בפורוםנ.פג ‏23.6.06
הודעה בפורוםנ.פד"ר איאס קאסם ‏30.6.06
הודעה בפורוםאיוושה סיסטוליתמירב ‏22.6.06
הודעה בפורוםאיוושה סיסטוליתד"ר איאס קאסם ‏30.6.06
הודעה בפורוםאוושה סיסטולית - תאומים בני 12ד"ר איאס קאסם ‏30.6.06
הודעה בפורוםהיפוך גלי Tאמא דאוגה ‏18.6.06
הודעה בפורוםהיפוך גלי Tד"ר איאס קאסם ‏20.6.06
הודעה בפורוםVSD שרירינעמי ‏18.6.06
הודעה בפורוםVSD שריריד"ר איאס קאסם ‏20.6.06
הודעה בפורוםאוושה תפקודיתאהובה ‏18.6.06
הודעה בפורוםאוושה תפקודיתד"ר איאס קאסם ‏20.6.06
הודעה בפורוםבדיקת הולטרמיכל ‏15.6.06
הודעה בפורוםבדיקת הולטרד"ר איאס קאסם ‏20.6.06
הודעה בפורוםהארכת מקטע QT בעקבות תרופה ORAP FORד"ר איאס קאסם ‏20.6.06
הודעה בפורוםשתי כתמים לבנים בלבמעיין ‏12.6.06
הודעה בפורוםשתי כתמים לבנים בלבד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורום"החסרת פעימה".דניאל ‏7.6.06
הודעה בפורום"החסרת פעימה".ד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםכיווצים בחזה....שירי ‏7.6.06
הודעה בפורוםכיווצים בחזה....ד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםasdאמאבע ‏7.6.06
הודעה בפורוםasdד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםמוקד אקוגני בלב ורגוליטציה במסתםד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםשאלהמירי ‏5.6.06
הודעה בפורוםשאלהד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםשאלהאיריס ‏4.6.06
הודעה בפורוםשאלהד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםאקו לב עובראנה ‏4.6.06
הודעה בפורוםאקו לב עוברד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםמום לבראויה ‏1.6.06
הודעה בפורוםמום לבד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםasdshirly ‏29.5.06
הודעה בפורוםasdד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםאקו לבח. ‏29.5.06
הודעה בפורוםאקו לבד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםאוושה בלב והשפעתוסבטלנה ‏25.5.06
הודעה בפורוםאוושה בלב והשפעתוד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםכאבים באזור החזהרונית ‏21.5.06
הודעה בפורוםכאבים באזור החזהד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםאקו לב עוברימיקה ‏18.5.06
הודעה בפורוםאקו לב עובריד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםpdaלימור ‏16.5.06
הודעה בפורוםpdaד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםצינטוראיילת ‏16.5.06
הודעה בפורוםצינטורד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםשאלה לרופאשי ‏15.5.06
הודעה בפורוםשאלה לרופאד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםASDNAM ‏15.5.06
הודעה בפורוםASDד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםסקירת מערכות מוקדמתיולי ‏13.5.06
הודעה בפורוםסקירת מערכות מוקדמתד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםASD 16 MMshirly ‏11.5.06
הודעה בפורוםASD 16 MMד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםpulmonary atresiaקרן ‏11.5.06
הודעה בפורוםpulmonary atresiaד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםאוושה סיסטוליתקמ-אמא מודאגת מאוד ‏10.5.06
הודעה בפורוםאוושה סיסטוליתד"ר איאס קאסם ‏13.6.06
הודעה בפורוםVSD מסוג מסויים בעובר בן שיבעה חודשד"ר איאס קאסם ‏13.6.06