הודעה בפורוםPFOשירי ‏14.8.12
הודעה בפורוםPFOד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםהתקף לבאורית ‏11.8.12
הודעה בפורוםקפיצות בשריר בחזה בצד שמאלד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםדוח פרופוזה של שריר הלב באמצאותד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםקרסטור 20 ? 10 ? 5 ?משגר ‏30.7.12
הודעה בפורוםקרסטור 20 ? 10 ? 5 ?ד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםהפרופ' שכח אותנו???ממתינה להתייחסות ‏21.7.12
הודעה בפורוםהאם נדרש צנתור?יעקב ‏17.7.12
הודעה בפורוםהאם נדרש צנתור?ד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםכאב בחזה ובירורנירה ‏17.7.12
הודעה בפורוםכאב בחזה ובירורד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםכאב בחזה ובירורנירה ‏15.7.12
הודעה בפורוםלחץ דםבקי ‏12.7.12
הודעה בפורוםלחץ דםד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםלחץ דםבקי ‏12.7.12
הודעה בפורוםלחץ דםד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםצינתור שניsari ‏8.7.12
הודעה בפורוםצינתור שניד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםאיזה סטנט עדיף?י. לבבית ‏3.7.12
הודעה בפורוםאיזה סטנט עדיף?ד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםסטנטצ.נתור ‏3.7.12
הודעה בפורוםסטנטד"ר יגאל כסיף ‏8.11.12
הודעה בפורוםצינתור לסגירת חורנור ‏28.6.12
הודעה בפורוםצינתור לסגירת חורפרופ' אורי רוזנשיין ‏29.6.12
הודעה בפורוםהפרעות קצב לאחר צינתורפרופ' אורי רוזנשיין ‏26.6.12
הודעה בפורוםיתר לחץ דםאורית ‏15.6.12
הודעה בפורוםיתר לחץ דםפרופ' אורי רוזנשיין ‏26.6.12
הודעה בפורוםצינתורסופי ‏9.6.12
הודעה בפורוםצינתורפרופ' אורי רוזנשיין ‏12.6.12
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת הולטרמשה ‏7.6.12
הודעה בפורוםמיפוי לבמור ‏1.6.12
הודעה בפורוםמיפוי לבפרופ' אורי רוזנשיין ‏12.6.12
הודעה בפורוםאיסקמיהאבי ‏30.5.12
הודעה בפורוםאיסקמיהפרופ' אורי רוזנשיין ‏12.6.12
הודעה בפורוםשאלה בנושא הסתנדsari ‏24.5.12
הודעה בפורוםשאלה בנושא הסתנדפרופ' אורי רוזנשיין ‏12.6.12
הודעה בפורוםהאם צריך צינתור?שחף ‏19.5.12
הודעה בפורוםהאם צריך צינתור?פרופ' אורי רוזנשיין ‏12.6.12
הודעה בפורוםאספירין קרטיהאהובה ‏12.5.12
הודעה בפורוםאספירין קרטיהפרופ' אורי רוזנשיין ‏14.5.12
הודעה בפורוםלאחר צנתורנירית ‏12.5.12
הודעה בפורוםלאחר צנתורפרופ' אורי רוזנשיין ‏14.5.12
הודעה בפורוםהאם צריך צינתור?חיילת ‏12.5.12
הודעה בפורוםהאם צריך צינתור?פרופ' אורי רוזנשיין ‏14.5.12
הודעה בפורוםפענוח הולטר לבנירי ‏12.5.12
הודעה בפורוםפענוח הולטר לבפרופ' אורי רוזנשיין ‏14.5.12
הודעה בפורוםטיפול מניעתיטליס ‏6.5.12
הודעה בפורוםטיפול מניעתיפרופ' אורי רוזנשיין ‏7.5.12
הודעה בפורוםסטטיניםשי ‏4.5.12
הודעה בפורוםסטטיניםפרופ' אורי רוזנשיין ‏7.5.12
הודעה בפורוםאקו לבממ ‏30.4.12
הודעה בפורוםאקו לבפרופ' אורי רוזנשיין ‏7.5.12
הודעה בפורוםתוצאת בדיקת הולטר קרדיולוגיפרופ' אורי רוזנשיין ‏30.4.12