הודעה בפורוםמיפוי לב: סכנה "לבלתי מעורבים"ד"ר יגאל כסיף ‏28.7.15
הודעה בפורוםדו"ח צינתורא. ‏26.7.15
הודעה בפורוםדו"ח צינתורד"ר יגאל כסיף ‏28.7.15
הודעה בפורוםהמלצות להמשך איבחון לב .ד"ר יגאל כסיף ‏28.7.15
הודעה בפורוםלפני ניתוח TAVI - אספירין וקומדיןד"ר יגאל כסיף ‏28.7.15
הודעה בפורוםבחירת אופן הצינתורד"ר יגאל כסיף ‏20.7.15
הודעה בפורוםמומלץ לצנתור לאחר מיפויד"ר יגאל כסיף ‏20.7.15
הודעה בפורוםיתר ל"ד ריאתינינה ‏13.6.15
הודעה בפורוםיתר ל"ד ריאתיד"ר יגאל כסיף ‏20.7.15
הודעה בפורוםמניעת היווצרות טסיות דםד"ר יגאל כסיף ‏27.5.15
הודעה בפורוםמיועד למשיבים לנו...סיגל ‏7.4.15
הודעה בפורוםהרהורים...סיגל ‏7.4.15
הודעה בפורום3 שאלות בבקשה...סיגל ‏7.4.15
הודעה בפורום3 שאלות בבקשה...ד"ר יגאל כסיף ‏13.4.15
הודעה בפורוםתסמונת מטבוליתפזית ‏1.3.15
הודעה בפורוםתסמונת מטבוליתד"ר יגאל כסיף ‏3.4.15
הודעה בפורוםשאלהיעלה ‏28.2.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר יגאל כסיף ‏3.4.15
הודעה בפורוםשאלות - המשךיעלה ‏3.2.15
הודעה בפורוםשאלות - המשךד"ר יגאל כסיף ‏5.2.15
הודעה בפורוםשאלותיעלה ‏2.2.15
הודעה בפורוםשאלותד"ר יגאל כסיף ‏3.2.15
הודעה בפורוםשאלותיעלה ‏2.2.15
הודעה בפורוםהידרדרות לאחר צינתורלילך ‏8.10.14
הודעה בפורוםהידרדרות לאחר צינתורד"ר יגאל כסיף ‏20.10.14
הודעה בפורוםאקו לב - לחץ דם ריאתיאורן ‏2.10.14
הודעה בפורוםאקו לב - לחץ דם ריאתיד"ר יגאל כסיף ‏7.10.14
הודעה בפורוםאקו לבלילי ‏2.10.14
הודעה בפורוםאקו לבד"ר יגאל כסיף ‏7.10.14
הודעה בפורוםצינתור לפתיחת 2 עורקים בו זמניתד"ר יגאל כסיף ‏28.9.14
הודעה בפורוםשכחי לצייןרון ‏1.9.14
הודעה בפורוםפיאנוח תוצאות מיפוי לבד"ר יגאל כסיף ‏21.9.14
הודעה בפורוםעישון קליוסי ‏7.7.14
הודעה בפורוםעישון קלד"ר יגאל כסיף ‏11.7.14
הודעה בפורוםבדיקת אקו לב ומפוי לבד"ר יגאל כסיף ‏25.6.14
הודעה בפורוםברור מונחיםסוקלה ‏17.6.14
הודעה בפורוםברור מונחיםד"ר יגאל כסיף ‏17.6.14
הודעה בפורוםבן 77 , מימצאי אקו לבפ.א. כ ‏16.6.14
הודעה בפורוםבן 77 , מימצאי אקו לבד"ר יגאל כסיף ‏17.6.14
הודעה בפורוםמיפוייקי ‏9.6.14
הודעה בפורוםמיפויד"ר יגאל כסיף ‏10.6.14
הודעה בפורוםאקו לב עוברלאה ‏1.6.14
הודעה בפורוםאקו לב עוברד"ר יגאל כסיף ‏8.6.14
הודעה בפורוםפעילות גופנית לאחר צינתורד"ר יגאל כסיף ‏20.5.14
הודעה בפורוםצינתור לילדאמא לחוצה ‏13.5.14
הודעה בפורוםצינתור לילדד"ר יגאל כסיף ‏20.5.14
הודעה בפורוםצינתורעדי ‏5.5.14
הודעה בפורוםצינתורד"ר יגאל כסיף ‏20.5.14