הודעה בפורוםשבר תלישהאלעד ‏27.4.10
הודעה בפורוםשבר תלישהד"ר אילן כהן ‏30.4.10
הודעה בפורוםשחיקת סחוס בכף הרגלשירה ‏27.4.10
הודעה בפורוםשחיקת סחוס בכף הרגלד"ר אילן כהן ‏30.4.10
הודעה בפורוםבדיקת אולטראסואנדמורן ‏26.4.10
הודעה בפורוםבדיקת אולטראסואנדד"ר אילן כהן ‏27.4.10
הודעה בפורוםנקע בקרסול ימיןרונן ‏26.4.10
הודעה בפורוםנקע בקרסול ימיןד"ר אילן כהן ‏26.4.10
הודעה בפורוםבעיות ברגלבן ‏26.4.10
הודעה בפורוםבעיות ברגלד"ר אילן כהן ‏26.4.10
הודעה בפורוםכאב בחלק האחורי של כפ הרגלד"ר אילן כהן ‏26.4.10
הודעה בפורוםכאב בקשת כף הרגלניצן כספי ‏24.4.10
הודעה בפורוםכאב בקשת כף הרגלד"ר אילן כהן ‏25.4.10
הודעה בפורוםנפיחות הקרסולליאת ‏24.4.10
הודעה בפורוםנפיחות הקרסולד"ר אילן כהן ‏25.4.10
הודעה בפורוםדורבןיפה ‏24.4.10
הודעה בפורוםדורבןד"ר אילן כהן ‏25.4.10
הודעה בפורוםהוצאת ברגיםמודאגת ‏23.4.10
הודעה בפורוםהוצאת ברגיםד"ר אילן כהן ‏25.4.10
הודעה בפורוםיבלת ויראלית בכף הרגל -דחוף!!!אמא מודאגת ‏23.4.10
הודעה בפורוםיבלת ויראלית בכף הרגל -דחוף!!!ד"ר אילן כהן ‏25.4.10
הודעה בפורוםכאב בקרסול שמאלשלומי ‏22.4.10
הודעה בפורוםכאב בקרסול שמאלד"ר אילן כהן ‏25.4.10
הודעה בפורוםשבר בקלקנאוסרמי ‏22.4.10
הודעה בפורוםשבר בקלקנאוסד"ר אילן כהן ‏25.4.10
הודעה בפורוםקורטיזוןאתי ‏22.4.10
הודעה בפורוםקורטיזוןד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםשאלהרמי ‏21.4.10
הודעה בפורוםשאלהד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםכף רגלבן ‏19.4.10
הודעה בפורוםכף רגלד"ר אילן כהן ‏25.4.10
הודעה בפורוםאחוזי נכותדן ‏19.4.10
הודעה בפורוםאחוזי נכותד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםשבר מרוסקאורן ‏19.4.10
הודעה בפורוםשבר מרוסקד"ר אילן כהן ‏25.4.10
הודעה בפורוםממצא צילום רנטגן בכף הרגלאתי הררי ‏18.4.10
הודעה בפורוםממצא צילום רנטגן בכף הרגלד"ר אילן כהן ‏25.4.10
הודעה בפורוםשבר ללא תזוזה בקרסולד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםכריתת כף רגלשי ‏14.4.10
הודעה בפורוםכריתת כף רגלד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםנוקשות בכפות הידייםויקי ‏13.4.10
הודעה בפורוםנוקשות בכפות הידייםד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםבעיית תנועה בכף הרגלעופר ‏13.4.10
הודעה בפורוםבעיית תנועה בכף הרגלד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםבעיות בכף רגלרחל ‏12.4.10
הודעה בפורוםבעיות בכף רגלד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםכאבים איומים! בבקשה עיזרו לי!!!ד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםדורבן עקביואב ‏11.4.10
הודעה בפורוםדורבן עקבד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםכאבים בכף רגל ימין אחרי ריצהד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםשבר דחיסהאוראל ‏9.4.10
הודעה בפורוםשבר דחיסהד"ר אילן כהן ‏23.4.10
הודעה בפורוםבבקשה עזרהגילי מ. ‏9.4.10
הודעה בפורוםבבקשה עזרהד"ר אילן כהן ‏16.4.10