הודעה בפורוםבעיה אסתטית ברגל מהברך ומטהד"ר אילן כהן ‏16.4.10
הודעה בפורוםרצועה בקסולחסום ‏8.4.10
הודעה בפורוםרצועה בקסולד"ר אילן כהן ‏16.4.10
הודעה בפורוםפענוח תוצאות u.sשלו אביבה ‏7.4.10
הודעה בפורוםפענוח תוצאות u.sד"ר אילן כהן ‏16.4.10
הודעה בפורוםשבר בקרסולשלומית ‏7.4.10
הודעה בפורוםשבר בקרסולד"ר אילן כהן ‏16.4.10
הודעה בפורוםכאב פתאומי בכף הרגלד"ר אילן כהן ‏16.4.10
הודעה בפורוםקריסה קשהרוברט ‏6.4.10
הודעה בפורוםקריסה קשהד"ר אילן כהן ‏16.4.10
הודעה בפורוםהוצאת מתכות מהרגלאמיר ‏6.4.10
הודעה בפורוםהוצאת מתכות מהרגלד"ר אילן כהן ‏16.4.10
הודעה בפורוםשאלה נוספתרחל ‏5.4.10
הודעה בפורוםשאלה נוספתד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםהורדת גבסlinor ‏4.4.10
הודעה בפורוםהורדת גבסד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםסדקים בעקביעלה ‏4.4.10
הודעה בפורוםסדקים בעקבד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםמורטון ניורומהרחל ‏3.4.10
הודעה בפורוםמורטון ניורומהד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםניתוחאירית ‏3.4.10
הודעה בפורוםניתוחד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםזריקהיב ‏2.4.10
הודעה בפורוםזריקהד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםדלקת גידים בכף הרגלרינת ‏1.4.10
הודעה בפורוםדלקת גידים בכף הרגלד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםשבר בבוהן רגל ימיןרותם כהן ‏31.3.10
הודעה בפורוםשבר בבוהן רגל ימיןד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםאוסטאופרוזיסאלעד ‏31.3.10
הודעה בפורוםאוסטאופרוזיסד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםשבר בעצם מסרק 5גיא ‏30.3.10
הודעה בפורוםשבר בעצם מסרק 5ד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםבהונות הרגלייםרונית ‏29.3.10
הודעה בפורוםבהונות הרגלייםד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםשבר בפיבולהצבי ‏29.3.10
הודעה בפורוםשבר בפיבולהד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםכף רגלmarsel ‏28.3.10
הודעה בפורוםכף רגלד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםבליטה בעצם חיצוניתגלי ‏28.3.10
הודעה בפורוםבליטה בעצם חיצוניתד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםבליטה בעצם חיצוניתד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםאוסטאוארטריטיסשרונה ‏27.3.10
הודעה בפורוםאוסטאוארטריטיסד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםעצם השוק - CTנאוה ‏26.3.10
הודעה בפורוםעצם השוק - CTד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםהוספה - US כף רגל - מתאריך 24.3ד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםשבר בכף הרגלאוריון ‏25.3.10
הודעה בפורוםשבר בכף הרגלד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםקרסולמירב ‏25.3.10
הודעה בפורוםקרסולד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםכף רגלמירב ‏25.3.10
הודעה בפורוםכף רגלד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםUSבת ‏25.3.10
הודעה בפורוםUSד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםכף רגל "נרדמת" במהלך אימון ריצהד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםUS כף רדלבת 26 ‏24.3.10
הודעה בפורוםUS כף רדלד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםעזרהאן ‏24.3.10
הודעה בפורוםעזרהד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםדורבןחסוי ‏23.3.10
הודעה בפורוםדורבןד"ר אילן כהן ‏6.4.10
הודעה בפורוםאודם נפיחות וכאבים ברגלמירב נדג'ר ‏23.3.10
הודעה בפורוםאודם נפיחות וכאבים ברגלד"ר אילן כהן ‏6.4.10