הודעה בפורוםהרדמות אצבעות כף הידמירה ‏4.7.14
הודעה בפורוםהרדמות אצבעות כף הידד"ר דיויד יפה ‏6.7.14
הודעה בפורוםתוצאות mri של שורש כף היד של בניד"ר דיויד יפה ‏3.7.14
הודעה בפורוםקיבוע זרת שבורהאיציק ‏26.6.14
הודעה בפורוםקיבוע זרת שבורהד"ר דיויד יפה ‏3.7.14
הודעה בפורוםעצב אולנאריגיא ‏21.6.14
הודעה בפורוםעצב אולנאריד"ר דיויד יפה ‏3.7.14
הודעה בפורוםאצבע MALLETדגנית ‏20.6.14
הודעה בפורוםאצבע MALLETד"ר דיויד יפה ‏3.7.14
הודעה בפורוםתראפזקטומיthheh ‏17.6.14
הודעה בפורוםתראפזקטומיד"ר דיויד יפה ‏18.6.14
הודעה בפורוםריסוק שורש כף היד, בת 11אהובה ‏6.6.14
הודעה בפורוםריסוק שורש כף היד, בת 11ד"ר דיויד יפה ‏9.6.14
הודעה בפורוםריסוק שורש כף היד ,בת 11אהובה ‏3.6.14
הודעה בפורוםריסוק שורש כף היד ,בת 11ד"ר דיויד יפה ‏5.6.14
הודעה בפורוםבדיקת mri שורש כף ידסופי ‏26.5.14
הודעה בפורוםבדיקת mri שורש כף ידד"ר דיויד יפה ‏5.6.14
הודעה בפורוםגנגיליון בבסיס אצבערחל ‏21.5.14
הודעה בפורוםגנגיליון בבסיס אצבעד"ר דיויד יפה ‏25.5.14
הודעה בפורוםדלקת בשורש כף היד השמאלית!!ד"ר דיויד יפה ‏19.5.14
הודעה בפורוםשרירי הידקרולינה ‏13.5.14
הודעה בפורוםשרירי הידד"ר דיויד יפה ‏19.5.14
הודעה בפורוםהוצאת תפרים אחרי ניתוחד"ר דיויד יפה ‏19.5.14
הודעה בפורוםפענוח CTספיר לביא ‏9.4.14
הודעה בפורוםפענוח CTד"ר דיויד יפה ‏13.4.14
הודעה בפורוםלצורך פרוייקטמוטי ‏6.4.14
הודעה בפורוםלצורך פרוייקטד"ר דיויד יפה ‏13.4.14
הודעה בפורוםיישור זרתניר ‏25.3.14
הודעה בפורוםיישור זרתד"ר דיויד יפה ‏2.4.14
הודעה בפורוםהרדמות אצבעות בכף הידמירה ‏22.3.14
הודעה בפורוםהרדמות אצבעות בכף הידד"ר דיויד יפה ‏2.4.14
הודעה בפורוםכאב ביד שמאלמישהי ‏21.3.14
הודעה בפורוםכאב ביד שמאלד"ר דיויד יפה ‏2.4.14
הודעה בפורוםניתוח שחרור תעלה קרפאליתד"ר דיויד יפה ‏2.4.14
הודעה בפורוםללא נושאאור ‏7.3.14
הודעה בפורוםללא נושאד"ר דיויד יפה ‏9.3.14
הודעה בפורוםאוסטיאו ארטריטיסמיקה ‏2.3.14
הודעה בפורוםאוסטיאו ארטריטיסד"ר דיויד יפה ‏4.3.14
הודעה בפורוםבעיות קשות בכף ידshiry ‏24.2.14
הודעה בפורוםבעיות קשות בכף ידד"ר דיויד יפה ‏25.2.14
הודעה בפורוםהרדמות כף הידהדס ‏21.2.14
הודעה בפורוםהרדמות כף הידד"ר דיויד יפה ‏23.2.14
הודעה בפורוםהמלצה בנושא אצבע הדקבוריס ‏18.2.14
הודעה בפורוםהמלצה בנושא אצבע הדקד"ר דיויד יפה ‏19.2.14
הודעה בפורוםהסרת ציסטה מפרק כף הידד"ר דיויד יפה ‏18.2.14
הודעה בפורוםהסרת ציסטה מפרק כף הידד"ר דיויד יפה ‏11.2.14
הודעה בפורוםהסרת ציסטה מפרק כף הידד"ר דיויד יפה ‏11.2.14
הודעה בפורוםאצבע הדקgal ‏5.2.14
הודעה בפורוםאצבע הדקד"ר דיויד יפה ‏6.2.14
הודעה בפורוםגבס קלדפנה ‏4.2.14
הודעה בפורוםגבס קלד"ר דיויד יפה ‏6.2.14
הודעה בפורוםלאחר ניתוח אצבע הדקד"ר דיויד יפה ‏6.2.14
הודעה בפורוםשבר רדיוס מייסון 2חווה ‏2.2.14
הודעה בפורוםשבר רדיוס מייסון 2ד"ר דיויד יפה ‏6.2.14
הודעה בפורוםארקוקסיה. לקחת או לא?אמיר לביא ‏22.1.14
הודעה בפורוםארקוקסיה. לקחת או לא?ד"ר דיויד יפה ‏26.1.14