הודעה בפורוםגולה בבסיס הזרתשרה ‏1.1.14
הודעה בפורוםגולה בבסיס הזרתד"ר דיויד יפה ‏5.1.14
הודעה בפורוםהסרת גדםחסוי ‏31.12.13
הודעה בפורוםהסרת גדםד"ר דיויד יפה ‏31.12.13
הודעה בפורוםכאבים במפרק היד ועצם בולטתד"ר דיויד יפה ‏5.1.14
הודעה בפורוםעצם בולטת בכף היד וכאבים במפרקד"ר דיויד יפה ‏25.12.13
הודעה בפורוםעצם בולטת בכף היד וכאבים במפרקד"ר דיויד יפה ‏31.12.13
הודעה בפורוםסינוביטיס קשהעדי ‏18.12.13
הודעה בפורוםסינוביטיס קשהד"ר דיויד יפה ‏25.12.13
הודעה בפורוםשבר וקרע חלקי - אגודל ימיןד"ר דיויד יפה ‏8.12.13
הודעה בפורוםגבמיכאל ‏28.11.13
הודעה בפורוםגבד"ר דיויד יפה ‏8.12.13
הודעה בפורוםצ'יסטה בשורש כף הידשירן ‏25.11.13
הודעה בפורוםצ'יסטה בשורש כף הידד"ר דיויד יפה ‏8.12.13
הודעה בפורוםבעית Dupyrene cf; vhsליפא ‏21.11.13
הודעה בפורוםבעית Dupyrene cf; vhsד"ר דיויד יפה ‏8.12.13
הודעה בפורוםשבר רדיוס דסטלי עם תזוזה ללא ניתוחד"ר דיויד יפה ‏18.11.13
הודעה בפורוםכאבים באצבעות הידטל ‏16.11.13
הודעה בפורוםכאבים באצבעות הידד"ר דיויד יפה ‏18.11.13
הודעה בפורוםכאבים שורש כף ידאינה ‏10.11.13
הודעה בפורוםכאבים שורש כף ידד"ר דיויד יפה ‏11.11.13
הודעה בפורוםניתוח להקלה בתעלה הקרפליתד"ר דיויד יפה ‏11.11.13
הודעה בפורוםאצבע שבורהסימה ‏30.10.13
הודעה בפורוםאצבע שבורהד"ר דיויד יפה ‏7.11.13
הודעה בפורוםשבר במסרק כף יד שמאל 4ד"ר דיויד יפה ‏29.10.13
הודעה בפורוםקרע בגיד מיישר אצבע בכף הידד"ר דיויד יפה ‏28.10.13
הודעה בפורוםחוסר תחושה כתוצאה מחתך באצבעד"ר דיויד יפה ‏24.10.13
הודעה בפורוםחשד בשבר בכף הידצבי ‏21.10.13
הודעה בפורוםחשד בשבר בכף הידד"ר דיויד יפה ‏24.10.13
הודעה בפורוםציפורן רופפתחנה ‏17.10.13
הודעה בפורוםציפורן רופפתד"ר דיויד יפה ‏17.10.13
הודעה בפורוםשבר קל בפרק כף היד אצל ילדד"ר דיויד יפה ‏17.10.13
הודעה בפורוםכאבים ב פרק יד ו מרפקמוטי ‏15.10.13
הודעה בפורוםכאבים ב פרק יד ו מרפקד"ר דיויד יפה ‏17.10.13
הודעה בפורוםשבר מייסון 2 במרפקנחי ‏21.9.13
הודעה בפורוםשבר מייסון 2 במרפקד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםשינוי בצורת האצבעות בידייםאישה מודאגת ‏19.9.13
הודעה בפורוםשינוי בצורת האצבעות בידייםד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםאצבע יד ימיןאלון ‏10.9.13
הודעה בפורוםאצבע יד ימיןד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםניתוח בעצב האצבעדוד ‏9.9.13
הודעה בפורוםניתוח בעצב האצבעד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםבעיה מוזר בכף הידאביב ‏21.8.13
הודעה בפורוםבעיה מוזר בכף הידד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת emg ידייםאמיר קאופמן ‏15.8.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת emg ידייםד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםלצרציה בזרת של ילדהד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםמחלות שלא ניתן להוכיחתומר ‏29.7.13
הודעה בפורוםמחלות שלא ניתן להוכיחד"ר דיויד יפה ‏31.7.13
הודעה בפורוםאחרי ניתוח מרפק טניסד"ר דיויד יפה ‏31.7.13
הודעה בפורוםשבר הסירהאופק ‏21.7.13
הודעה בפורוםשבר הסירהד"ר דיויד יפה ‏31.7.13
הודעה בפורוםבליטה קטנה בשורש כף הידד"ר דיויד יפה ‏3.7.13
הודעה בפורוםנימול ברגל שמאל עם כתמים ..ד"ר דיויד יפה ‏3.7.13