הודעה בפורוםחוסר תחושה כתוצאה מחתך באצבעד"ר דיויד יפה ‏24.10.13
הודעה בפורוםחשד בשבר בכף הידצבי ‏21.10.13
הודעה בפורוםחשד בשבר בכף הידד"ר דיויד יפה ‏24.10.13
הודעה בפורוםציפורן רופפתחנה ‏17.10.13
הודעה בפורוםציפורן רופפתד"ר דיויד יפה ‏17.10.13
הודעה בפורוםשבר קל בפרק כף היד אצל ילדד"ר דיויד יפה ‏17.10.13
הודעה בפורוםכאבים ב פרק יד ו מרפקמוטי ‏15.10.13
הודעה בפורוםכאבים ב פרק יד ו מרפקד"ר דיויד יפה ‏17.10.13
הודעה בפורוםשבר מייסון 2 במרפקנחי ‏21.9.13
הודעה בפורוםשבר מייסון 2 במרפקד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםשינוי בצורת האצבעות בידייםאישה מודאגת ‏19.9.13
הודעה בפורוםשינוי בצורת האצבעות בידייםד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםאצבע יד ימיןאלון ‏10.9.13
הודעה בפורוםאצבע יד ימיןד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםניתוח בעצב האצבעדוד ‏9.9.13
הודעה בפורוםניתוח בעצב האצבעד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםבעיה מוזר בכף הידאביב ‏21.8.13
הודעה בפורוםבעיה מוזר בכף הידד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת emg ידייםאמיר קאופמן ‏15.8.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת emg ידייםד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםלצרציה בזרת של ילדהד"ר דיויד יפה ‏8.10.13
הודעה בפורוםמחלות שלא ניתן להוכיחתומר ‏29.7.13
הודעה בפורוםמחלות שלא ניתן להוכיחד"ר דיויד יפה ‏31.7.13
הודעה בפורוםאחרי ניתוח מרפק טניסד"ר דיויד יפה ‏31.7.13
הודעה בפורוםשבר הסירהאופק ‏21.7.13
הודעה בפורוםשבר הסירהד"ר דיויד יפה ‏31.7.13
הודעה בפורוםבליטה קטנה בשורש כף הידד"ר דיויד יפה ‏3.7.13
הודעה בפורוםנימול ברגל שמאל עם כתמים ..ד"ר דיויד יפה ‏3.7.13
הודעה בפורוםMRI מפרק גפה תחתונההודיה ‏25.6.13
הודעה בפורוםMRI מפרק גפה תחתונהד"ר דיויד יפה ‏3.7.13
הודעה בפורוםTRIGER FINGERאלון ‏23.6.13
הודעה בפורוםTRIGER FINGERד"ר דיויד יפה ‏3.7.13
הודעה בפורוםתחושת נימול לא חולפתלילי ‏23.6.13
הודעה בפורוםתחושת נימול לא חולפתד"ר דיויד יפה ‏3.7.13
הודעה בפורוםנפיחות ביד לאחר עירויאלי לוי ‏18.6.13
הודעה בפורוםנפיחות ביד לאחר עירויד"ר דיויד יפה ‏3.7.13
הודעה בפורוםפולידקטיליהאמא טריה ‏9.6.13
הודעה בפורוםפולידקטיליהד"ר דיויד יפה ‏10.6.13
הודעה בפורוםtriger fingerאלון ‏8.6.13
הודעה בפורוםtriger fingerד"ר דיויד יפה ‏9.6.13
הודעה בפורוםאגודל ביד של ילדה כבת שנתייםד"ר דיויד יפה ‏28.5.13
הודעה בפורוםאצבעות בוערות בשתי הידייםד"ר דיויד יפה ‏19.5.13
הודעה בפורוםכאבים נמשכים בכפות הידייםד"ר דיויד יפה ‏13.5.13
הודעה בפורוםשאלהיוסי ‏29.4.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר דיויד יפה ‏29.4.13
הודעה בפורוםתודהמהמרכז ‏26.4.13
הודעה בפורוםתודהד"ר דיויד יפה ‏28.4.13
הודעה בפורוםפיענוח ct ע"ש צוואריעדי ‏26.4.13
הודעה בפורוםפיענוח ct ע"ש צוואריד"ר דיויד יפה ‏28.4.13
הודעה בפורוםגרוי ויובש באצבעותסיון ‏25.4.13
הודעה בפורוםגרוי ויובש באצבעותד"ר דיויד יפה ‏28.4.13
הודעה בפורוםשכחתי להוסיףמהמרכז ‏22.4.13
הודעה בפורוםשכחתי להוסיףד"ר דיויד יפה ‏24.4.13
הודעה בפורוםתסמונת תעלת המרפקמהמרכז ‏22.4.13
הודעה בפורוםתסמונת תעלת המרפקד"ר דיויד יפה ‏24.4.13
הודעה בפורוםכאבים בחלק עליון כף יד שמאלד"ר דיויד יפה ‏15.4.13