הודעה בפורוםניתוח שחרור לחץ בתעלה קרפליתד"ר דיויד יפה ‏18.1.16
הודעה בפורוםהמשך חבלב ב ש.כ.י.גל ‏17.12.15
הודעה בפורוםהמשך חבלב ב ש.כ.י.ד"ר דיויד יפה ‏11.1.16
הודעה בפורוםחבלה בשורש כך יד ימין.ד"ר דיויד יפה ‏11.1.16
הודעה בפורוםשבר ישןמתן ‏17.12.15
הודעה בפורוםשבר ישןד"ר דיויד יפה ‏11.1.16
הודעה בפורוםנוקשות ונימול בכפת ידייםד"ר דיויד יפה ‏11.1.16
הודעה בפורוםכאבים בידחסי ‏28.11.15
הודעה בפורוםכאבים בידד"ר דיויד יפה ‏6.12.15
הודעה בפורוםכאב בכפות הידיים מעל כשנהד"ר דיויד יפה ‏22.11.15
הודעה בפורוםהרגשה של צורך בקנאק באצבעותד"ר דיויד יפה ‏18.10.15
הודעה בפורוםEMGיקי ‏2.10.15
הודעה בפורוםEMGד"ר דיויד יפה ‏18.10.15
הודעה בפורוםהסבר על נוירוליזיסמיכאל ‏27.9.15
הודעה בפורוםהסבר על נוירוליזיסד"ר דיויד יפה ‏18.10.15
הודעה בפורוםכאביםעדי ‏22.9.15
הודעה בפורוםכאביםד"ר דיויד יפה ‏18.10.15
הודעה בפורוםדלקת בשריראנונימי ‏16.9.15
הודעה בפורוםדלקת בשרירד"ר דיויד יפה ‏17.9.15
הודעה בפורוםהחלפת גבסגלגול ‏12.9.15
הודעה בפורוםהחלפת גבסד"ר דיויד יפה ‏16.9.15
הודעה בפורוםכף הידחיים ‏27.8.15
הודעה בפורוםכף הידד"ר דיויד יפה ‏7.9.15
הודעה בפורוםאנכונדרומה הידמירית ‏13.8.15
הודעה בפורוםאנכונדרומה הידד"ר דיויד יפה ‏17.8.15
הודעה בפורוםתסמונת התעלה הקרפלית בהריוןד"ר דיויד יפה ‏4.8.15
הודעה בפורוםנימול בזרת ובקמיצהמיכל ‏16.7.15
הודעה בפורוםנימול בזרת ובקמיצהד"ר דיויד יפה ‏16.7.15
הודעה בפורוםכאב במפרק האמצעי של האגודלד"ר דיויד יפה ‏16.7.15
הודעה בפורוםהמלצה רפואיתרוני ‏8.7.15
הודעה בפורוםהמלצה רפואיתד"ר דיויד יפה ‏16.7.15
הודעה בפורוםאצבעות רדומות ביד שמאלד"ר דיויד יפה ‏8.7.15
הודעה בפורוםשינויים ארטריטייםאושר ‏25.6.15
הודעה בפורוםשינויים ארטריטייםד"ר דיויד יפה ‏8.7.15
הודעה בפורוםחוסר תחושה ופגיעה במוטוריקהד"ר דיויד יפה ‏14.6.15
הודעה בפורוםאולנה מינוסאושר ‏5.6.15
הודעה בפורוםאולנה מינוסד"ר דיויד יפה ‏14.6.15
הודעה בפורוםהאם יש סיכון בניתוח הנל הבא לשחררסובלת דה קרווין ‏23.5.15
הודעה בפורוםהאם יש סיכון בניתוח הנל הבא לשחררד"ר דיויד יפה ‏14.6.15
הודעה בפורוםרעד באגודל יד שמאלאושר ‏10.5.15
הודעה בפורוםרעד באגודל יד שמאלד"ר דיויד יפה ‏11.5.15
הודעה בפורוםטריגר פינגרדליה ‏6.5.15
הודעה בפורוםטריגר פינגרד"ר דיויד יפה ‏11.5.15
הודעה בפורוםעצב כלואיהודה ‏29.4.15
הודעה בפורוםעצב כלואד"ר דיויד יפה ‏11.5.15