הודעה בפורוםחשד לאנקלוזיסלין ‏13.5.13
הודעה בפורוםחשד לאנקלוזיסד"ר ניצן שלזינגר ‏18.5.13
הודעה בפורוםריבון 150 וטיפולי שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏18.5.13
הודעה בפורוםפגיעה בעצב בעקבות השתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏9.5.13
הודעה בפורוםמכתשית יבשהעדי ‏27.4.13
הודעה בפורוםמכתשית יבשהד"ר ניצן שלזינגר ‏28.4.13
הודעה בפורוםשן בינהדקלה ‏24.4.13
הודעה בפורוםשן בינהד"ר ניצן שלזינגר ‏24.4.13
הודעה בפורוםטיפול בשן אחדישראל ‏22.4.13
הודעה בפורוםטיפול בשן אחדד"ר ניצן שלזינגר ‏24.4.13
הודעה בפורוםשתל מתנדנד - מה עושים?!יסמין ‏21.4.13
הודעה בפורוםשתל מתנדנד - מה עושים?!ד"ר ניצן שלזינגר ‏24.4.13
הודעה בפורוםall on 4 לעומת טיפול ביום אחדד"ר ניצן שלזינגר ‏18.4.13
הודעה בפורוםיישור והשתלת שינייםשושנה ‏10.4.13
הודעה בפורוםיישור והשתלת שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏13.4.13
הודעה בפורוםהגיינת הפה לאחר השתלותד"ר ניצן שלזינגר ‏13.4.13
הודעה בפורוםללא סיטידנה ‏3.4.13
הודעה בפורוםללא סיטיד"ר ניצן שלזינגר ‏6.4.13
הודעה בפורוםשאלה נוספתלילך ‏3.4.13
הודעה בפורוםשאלה נוספתד"ר ניצן שלזינגר ‏6.4.13
הודעה בפורוםשאלה נוספתלילך ‏7.4.13
הודעה בפורוםעלות הוצאת שתל שן קדמית לסת עליונהד"ר ניצן שלזינגר ‏2.4.13
הודעה בפורוםאלרגיה לחומרים דנטלייםרויתרינה ‏21.3.13
הודעה בפורוםאלרגיה לחומרים דנטלייםד"ר ניצן שלזינגר ‏2.4.13
הודעה בפורוםשתללילך ‏20.3.13
הודעה בפורוםשתלד"ר ניצן שלזינגר ‏2.4.13
הודעה בפורוםשתללילך ‏3.4.13
הודעה בפורוםשן משחירהשמעון ‏15.3.13
הודעה בפורוםשן משחירהד"ר ניצן שלזינגר ‏16.3.13
הודעה בפורוםהשתלת שיניים לשיפור המראהד"ר ניצן שלזינגר ‏16.3.13
הודעה בפורוםסילוניתסיגלית ‏8.3.13
הודעה בפורוםסילוניתד"ר ניצן שלזינגר ‏9.3.13
הודעה בפורוםאוסטרופוזיס קשה שיניים נפלוד"ר ניצן שלזינגר ‏6.3.13
הודעה בפורוםפיסטולה בשןאורית ‏1.3.13
הודעה בפורוםפיסטולה בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏6.3.13
הודעה בפורוםשיקום פפילה בין השיניים הקדמיותד"ר ניצן שלזינגר ‏21.2.13
הודעה בפורוםשיקום פפילה בין השיניים הקדמיותד"ר ניצן שלזינגר ‏28.2.13
הודעה בפורוםשיקום פפילה בין השיניים הקדמיותד"ר ניצן שלזינגר ‏6.3.13
הודעה בפורוםהוצאת כתר קבועאסנת ‏12.2.13
הודעה בפורוםהוצאת כתר קבועד"ר ניצן שלזינגר ‏21.2.13
הודעה בפורוםלאחר הרמת סינוס והשתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏16.2.13
הודעה בפורוםזירקוניה או E-MAXbluetooth ‏6.2.13
הודעה בפורוםזירקוניה או E-MAXד"ר ניצן שלזינגר ‏10.2.13
הודעה בפורוםחומר לשמירת רכס אחרי עקירהד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.13
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתיסיגלית ‏1.2.13
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתיד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.13
הודעה בפורוםתודה רבהסיגלית ‏3.2.13
הודעה בפורוםשאלהנוני ‏31.1.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםשאלה- המשךנוני ‏7.2.13
הודעה בפורוםהאם נפל של ?חולונית ‏30.1.13
הודעה בפורוםהאם נפל של ?ד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםכאבים עמומים בחניכיים לאחר ניקוי אבד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםצילום לפני ביצוע שתלשירי ‏30.1.13
הודעה בפורוםצילום לפני ביצוע שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםהרמת סינוס פתוחה/טיפול חדשני/גשרד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםהתאמה והדבקה חוזרת של שני כתריםד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםשקע בחניכיים במקום של השתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏31.1.13
הודעה בפורוםעקירה כירורגית של שן בינהד"ר ניצן שלזינגר ‏28.1.13
הודעה בפורוםעקירה כירורגית של שן בינהד"ר ניצן שלזינגר ‏31.1.13
הודעה בפורוםנתוח חניכיים ועקירת שן בינהד"ר ניצן שלזינגר ‏26.1.13