הודעה בפורוםשן משחירהשמעון ‏15.3.13
הודעה בפורוםשן משחירהד"ר ניצן שלזינגר ‏16.3.13
הודעה בפורוםהשתלת שיניים לשיפור המראהד"ר ניצן שלזינגר ‏16.3.13
הודעה בפורוםסילוניתסיגלית ‏8.3.13
הודעה בפורוםסילוניתד"ר ניצן שלזינגר ‏9.3.13
הודעה בפורוםאוסטרופוזיס קשה שיניים נפלוד"ר ניצן שלזינגר ‏6.3.13
הודעה בפורוםפיסטולה בשןאורית ‏1.3.13
הודעה בפורוםפיסטולה בשןד"ר ניצן שלזינגר ‏6.3.13
הודעה בפורוםשיקום פפילה בין השיניים הקדמיותד"ר ניצן שלזינגר ‏21.2.13
הודעה בפורוםשיקום פפילה בין השיניים הקדמיותד"ר ניצן שלזינגר ‏28.2.13
הודעה בפורוםשיקום פפילה בין השיניים הקדמיותד"ר ניצן שלזינגר ‏6.3.13
הודעה בפורוםהוצאת כתר קבועאסנת ‏12.2.13
הודעה בפורוםהוצאת כתר קבועד"ר ניצן שלזינגר ‏21.2.13
הודעה בפורוםלאחר הרמת סינוס והשתלהד"ר ניצן שלזינגר ‏16.2.13
הודעה בפורוםזירקוניה או E-MAXbluetooth ‏6.2.13
הודעה בפורוםזירקוניה או E-MAXד"ר ניצן שלזינגר ‏10.2.13
הודעה בפורוםחומר לשמירת רכס אחרי עקירהד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.13
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתיסיגלית ‏1.2.13
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתיד"ר ניצן שלזינגר ‏2.2.13
הודעה בפורוםתודה רבהסיגלית ‏3.2.13
הודעה בפורוםשאלהנוני ‏31.1.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםשאלה- המשךנוני ‏7.2.13
הודעה בפורוםהאם נפל של ?חולונית ‏30.1.13
הודעה בפורוםהאם נפל של ?ד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםכאבים עמומים בחניכיים לאחר ניקוי אבד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםצילום לפני ביצוע שתלשירי ‏30.1.13
הודעה בפורוםצילום לפני ביצוע שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםהרמת סינוס פתוחה/טיפול חדשני/גשרד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםהתאמה והדבקה חוזרת של שני כתריםד"ר ניצן שלזינגר ‏1.2.13
הודעה בפורוםשקע בחניכיים במקום של השתלת עצםד"ר ניצן שלזינגר ‏31.1.13
הודעה בפורוםעקירה כירורגית של שן בינהד"ר ניצן שלזינגר ‏28.1.13
הודעה בפורוםעקירה כירורגית של שן בינהד"ר ניצן שלזינגר ‏31.1.13
הודעה בפורוםנתוח חניכיים ועקירת שן בינהד"ר ניצן שלזינגר ‏26.1.13
הודעה בפורוםהבקעה אורטודונטית בשן קידמיתד"ר ניצן שלזינגר ‏26.1.13
הודעה בפורוםזמן המתנה לשתלשני ‏23.1.13
הודעה בפורוםזמן המתנה לשתלד"ר ניצן שלזינגר ‏26.1.13
הודעה בפורוםביצוע שתלשי ‏23.1.13
הודעה בפורוםביצוע שתלד"ר ניצן שלזינגר ‏26.1.13
הודעה בפורוםמה עדיף השתלה לאחר חודש או המתנהד"ר ניצן שלזינגר ‏22.1.13
הודעה בפורוםשתלים - מה אחרי 10 שנים?ד"ר ניצן שלזינגר ‏22.1.13
הודעה בפורוםשתל או גשר ?לילי ‏20.1.13
הודעה בפורוםמצאתי תשובה כללית שלך, מוסיפהד"ר ניצן שלזינגר ‏22.1.13
הודעה בפורוםשתל או גשר ?ד"ר ניצן שלזינגר ‏22.1.13
הודעה בפורוםשבר שינייםאדם ‏18.1.13
הודעה בפורוםשבר שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏22.1.13
הודעה בפורוםצחצוח שיניים לאחר השתלותד"ר ניצן שלזינגר ‏22.1.13
הודעה בפורוםדלקת חניכיים לאחר טיפול שורשד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםניתוח שתלים שאלה דחופה מאודד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםניתוח שתלים שאלה דחופה מאודד"ר ניצן שלזינגר ‏22.1.13
הודעה בפורוםשתלים מזירקוניהאבי ‏12.1.13
הודעה בפורוםשתלים מזירקוניהד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםכיס בחניכייםענת ‏11.1.13
הודעה בפורוםכיס בחניכייםד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםהתקנת שתליםשמואל ‏10.1.13
הודעה בפורוםהתקנת שתליםד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםזיהום בחניכיים ועקירת שינייםד"ר ניצן שלזינגר ‏14.1.13
הודעה בפורוםהחלמה לאחר השתלותשרית ‏5.1.13
הודעה בפורוםהחלמה לאחר השתלותשרית ‏8.1.13
הודעה בפורוםהחלמה לאחר השתלותד"ר ניצן שלזינגר ‏12.1.13
הודעה בפורוםהחלמה לאחר השתלותד"ר ניצן שלזינגר ‏12.1.13