הודעה בפורוםנישה גדולה ועמוקה לאחר ניתוח קיסריד"ר דניאל קוגלר ‏20.3.17
הודעה בפורוםפאפיעל ‏14.3.17
הודעה בפורוםפאפד"ר דניאל קוגלר ‏20.3.17
הודעה בפורוםשאלהניר ‏12.3.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר דניאל קוגלר ‏13.3.17
הודעה בפורוםאקטורפיון פפילומה וקולקוסקופיהד"ר דניאל קוגלר ‏12.3.17
הודעה בפורוםאקטורפיון פפילומה וקולקוסקופיהד"ר דניאל קוגלר ‏12.3.17
הודעה בפורוםחרדה מדבקות באיידסיעל ‏3.3.17
הודעה בפורוםחרדה מדבקות באיידסד"ר דניאל קוגלר ‏5.3.17
הודעה בפורוםקולוסקופיהאלמונית ‏23.2.17
הודעה בפורוםקולוסקופיהד"ר דניאל קוגלר ‏27.2.17
הודעה בפורוםבדיקות גניקולוגית מגיל 47 ואילךד"ר דניאל קוגלר ‏19.2.17
הודעה בפורוםאקטרופיון מדמם בעת קיום יחסי מיןד"ר דניאל קוגלר ‏2.2.17
הודעה בפורוםאקטרופיון מדמם בעת קיום יחסי מיןד"ר דניאל קוגלר ‏5.2.17
הודעה בפורוםבדיקת ווירוסיםנועה ‏24.1.17
הודעה בפורוםבדיקת ווירוסיםד"ר דניאל קוגלר ‏29.1.17
הודעה בפורוםהתקן וצוואר הרחםמישל ‏24.1.17
הודעה בפורוםהתקן וצוואר הרחםד"ר דניאל קוגלר ‏29.1.17
הודעה בפורוםביופסיהאוה ‏3.1.17
הודעה בפורוםביופסיהד"ר דניאל קוגלר ‏5.1.17
הודעה בפורוםהדבקהלK ‏19.12.16
הודעה בפורוםהדבקהד"ר דניאל קוגלר ‏2.1.17
הודעה בפורוםהדבקהנועה ‏24.1.17
הודעה בפורוםטיפות דימום קל אחר יחסי מיןד"ר דניאל קוגלר ‏1.12.16
הודעה בפורוםCIN2פיי ‏27.11.16
הודעה בפורוםCIN2ד"ר דניאל קוגלר ‏27.11.16
הודעה בפורוםהפרשות חומות מיחסי מיןד"ר דניאל קוגלר ‏27.11.16
הודעה בפורוםדימום ממושךדנה ‏21.11.16
הודעה בפורוםדימום ממושךד"ר דניאל קוגלר ‏24.11.16
הודעה בפורוםמודאגת מתצאות פאפלילך ‏20.11.16
הודעה בפורוםמודאגת מתצאות פאפד"ר דניאל קוגלר ‏24.11.16
הודעה בפורוםקולפוסקופיהשני ‏10.11.16
הודעה בפורוםקולפוסקופיהד"ר דניאל קוגלר ‏13.11.16
הודעה בפורוםקולפוסקופיהשני ‏13.11.16
הודעה בפורוםתוכן בצוואר הרחםאני ‏4.11.16
הודעה בפורוםתוכן בצוואר הרחםד"ר דניאל קוגלר ‏6.11.16
הודעה בפורוםהחלפת התקן מירנהאסנת ‏2.11.16
הודעה בפורוםהחלפת התקן מירנהד"ר דניאל קוגלר ‏3.11.16
הודעה בפורוםצריבות והפרשות חוזרות ובלתי ניסבלותד"ר דניאל קוגלר ‏9.10.16
הודעה בפורוםתוצאות קוניזציהמירב ‏2.10.16
הודעה בפורוםתוצאות קוניזציהד"ר דניאל קוגלר ‏6.10.16
הודעה בפורוםAisתמי ‏30.9.16
הודעה בפורוםAisד"ר דניאל קוגלר ‏6.10.16
הודעה בפורוםAisתמי ‏7.10.16
הודעה בפורוםAisד"ר דניאל קוגלר ‏9.10.16
הודעה בפורוםצואה מהנרתיקטל ‏27.9.16
הודעה בפורוםצואה מהנרתיקטל ‏28.9.16
הודעה בפורוםצואה מהנרתיקד"ר דניאל קוגלר ‏28.9.16
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתי - תעלת צואר הרחםד"ר דניאל קוגלר ‏27.9.16
הודעה בפורוםתעלת צואר הרחם לא תקינהד"ר דניאל קוגלר ‏25.9.16
הודעה בפורוםקוניזציהלימור ‏21.9.16
הודעה בפורוםקוניזציהד"ר דניאל קוגלר ‏22.9.16
הודעה בפורוםביופסיה,תמי ‏13.9.16
הודעה בפורוםביופסיהד"ר דניאל קוגלר ‏18.9.16
הודעה בפורוםמעקב אחרי קוניזציהנירית ‏6.9.16
הודעה בפורוםבהרגשה שלינירית ‏7.9.16
הודעה בפורוםבהרגשה שליד"ר דניאל קוגלר ‏18.9.16
הודעה בפורוםבהרגשה שליאודי ‏20.9.16
הודעה בפורוםמדבק לנצח ?אמא ‏28.8.16
הודעה בפורוםמדבק לנצח ?ד"ר דניאל קוגלר ‏29.8.16
הודעה בפורוםריריתתמר ‏28.8.16
הודעה בפורוםריריתד"ר דניאל קוגלר ‏29.8.16
הודעה בפורוםלמי לפנות?אמא ‏27.8.16
הודעה בפורוםלמי לפנות?ד"ר דניאל קוגלר ‏28.8.16
הודעה בפורוםהמשךצליל ‏25.8.16
הודעה בפורוםהמשךד"ר דניאל קוגלר ‏28.8.16
הודעה בפורוםקולפוסקופיה- תוצאותצליל ‏25.8.16
הודעה בפורוםקולפוסקופיה- תוצאותד"ר דניאל קוגלר ‏28.8.16