הודעה בפורוםכאבים בטן תחתונהליאת ‏24.4.16
הודעה בפורוםכאבים בטן תחתונהליאת ‏24.4.16
הודעה בפורוםכאבים בטן תחתונהד"ר דניאל קוגלר ‏24.4.16
הודעה בפורוםהתקןהתקן תוך ריחמי נובה פלוס ‏21.4.16
הודעה בפורוםהתקןד"ר דניאל קוגלר ‏24.4.16
הודעה בפורוםדלקת בצוואר הרחםדנה ‏18.4.16
הודעה בפורוםדלקת בצוואר הרחםד"ר דניאל קוגלר ‏19.4.16
הודעה בפורוםדלקת בצוואר הרחםדנה ‏19.4.16
הודעה בפורוםדלקת בצוואר הרחםד"ר דניאל קוגלר ‏20.4.16
הודעה בפורוםדימום לאחר קוניזציה+ תשובות ביופסיהד"ר דניאל קוגלר ‏17.4.16
הודעה בפורוםECC שאלת המשךמישהי ‏14.4.16
הודעה בפורוםECC שאלת המשךד"ר דניאל קוגלר ‏17.4.16
הודעה בפורוםיבלות ביד ווירוס הפפילומהד"ר דניאל קוגלר ‏14.4.16
הודעה בפורוםמירנהכנרת ‏13.4.16
הודעה בפורוםמירנהד"ר דניאל קוגלר ‏14.4.16
הודעה בפורוםקולפוסקושואלת ‏12.4.16
הודעה בפורוםקולפוסקוד"ר דניאל קוגלר ‏13.4.16
הודעה בפורוםצניחת איבריםא ‏10.4.16
הודעה בפורוםצניחת איבריםד"ר דניאל קוגלר ‏10.4.16
הודעה בפורוםצניחת איבריםא ‏11.4.16
הודעה בפורוםצניחת איבריםד"ר דניאל קוגלר ‏11.4.16
הודעה בפורוםECCמישהי ‏7.4.16
הודעה בפורוםECCד"ר דניאל קוגלר ‏10.4.16
הודעה בפורוםECCמישהי ‏10.4.16
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת פאפססקוביבון ‏3.4.16
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת פאפסד"ר דניאל קוגלר ‏4.4.16
הודעה בפורוםקולפו מול בדיקה רגילהד"ר דניאל קוגלר ‏27.3.16
הודעה בפורוםהמשך שאלהדיאבלו ‏24.3.16
הודעה בפורוםהמשך שאלהד"ר דניאל קוגלר ‏27.3.16
הודעה בפורוםאקטרופיוןדימה ‏23.3.16
הודעה בפורוםאקטרופיוןד"ר דניאל קוגלר ‏24.3.16
הודעה בפורוםדימומים אחרי מיןדיאבלו ‏22.3.16
הודעה בפורוםדימומים אחרי מיןד"ר דניאל קוגלר ‏24.3.16
הודעה בפורוםלפני חודש וחצי דימום מקומי אחרי סקסד"ר דניאל קוגלר ‏24.3.16
הודעה בפורוםקוניזציהעמית ‏1.3.16
הודעה בפורוםקוניזציהד"ר דניאל קוגלר ‏2.3.16
הודעה בפורוםקוניזציהעמית ‏28.2.16
הודעה בפורוםקוניזציהד"ר דניאל קוגלר ‏29.2.16
הודעה בפורוםאמינות הבדיקותמירי ‏28.2.16
הודעה בפורוםאמינות הבדיקותד"ר דניאל קוגלר ‏28.2.16
הודעה בפורוםקולפוסקופיהמירי ‏28.2.16
הודעה בפורוםאשמח לעזרהיעל ‏28.2.16
הודעה בפורוםיש לציין כי..יעל ‏28.2.16
הודעה בפורוםיש לציין כי..ד"ר דניאל קוגלר ‏28.2.16
הודעה בפורוםתודה רבה ובכל זאת..מירי ‏28.2.16
הודעה בפורוםהפרשות בהנקהכנרת ‏22.2.16
הודעה בפורוםהפרשות בהנקהכנרת ‏22.2.16
הודעה בפורוםהפרשות בהנקהד"ר דניאל קוגלר ‏23.2.16
הודעה בפורוםפאפ לא תקיןסיון ‏11.2.16
הודעה בפורוםפאפ לא תקיןד"ר דניאל קוגלר ‏14.2.16
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת פאפשרון ‏9.2.16
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת פאפד"ר דניאל קוגלר ‏11.2.16
הודעה בפורוםשוב אני..אודי ‏8.2.16
הודעה בפורוםשוב אני..ד"ר דניאל קוגלר ‏9.2.16
הודעה בפורוםנבדקתי אצל רופא בעקבות דימום מקומיד"ר דניאל קוגלר ‏9.2.16
הודעה בפורוםדימום אחרי יחסיםרינת ‏7.2.16
הודעה בפורוםדימום אחרי יחסיםד"ר דניאל קוגלר ‏7.2.16
הודעה בפורוםשוב שלום לרופא הנכבדאודי ‏5.2.16
הודעה בפורוםתוספתאודי ‏7.2.16
הודעה בפורוםתוספתד"ר דניאל קוגלר ‏7.2.16
הודעה בפורוםאילו דבריםאחרים?אודי ‏7.2.16