הודעה בפורוםתשובת הביופסיהליאת ‏8.8.16
הודעה בפורוםתשובת הביופסיהד"ר דניאל קוגלר ‏11.8.16
הודעה בפורוםתשובות של CTלחוצה ‏7.8.16
הודעה בפורוםתשובות של CTד"ר דניאל קוגלר ‏11.8.16
הודעה בפורוםדימום ביחסים אחרי ביופסיהד"ר דניאל קוגלר ‏12.7.16
הודעה בפורוםנשאות פפילומהשירה ‏11.7.16
הודעה בפורוםנשאות פפילומהד"ר דניאל קוגלר ‏12.7.16
הודעה בפורוםקונזיציהטלי ‏10.7.16
הודעה בפורוםקונזיציהד"ר דניאל קוגלר ‏11.7.16
הודעה בפורוםבדיקת קולפוסקופיהליאת ‏7.7.16
הודעה בפורוםבדיקת קולפוסקופיהד"ר דניאל קוגלר ‏10.7.16
הודעה בפורוםבדיקה והריוןשואלת ‏7.7.16
הודעה בפורוםבדיקה והריוןד"ר דניאל קוגלר ‏10.7.16
הודעה בפורוםתוצאות ביופסיה. מה הטיפול המומלץ?ד"ר דניאל קוגלר ‏7.7.16
הודעה בפורוםאשמח מאוד לדעתמישהי ‏6.7.16
הודעה בפורוםאשמח מאוד לדעתד"ר דניאל קוגלר ‏7.7.16
הודעה בפורוםואולי...מישהי ‏7.7.16
הודעה בפורוםcin1סלי ‏7.7.16
הודעה בפורוםcin1שואלת ‏7.7.16
הודעה בפורוםאמינות הפאפאפי ‏2.7.16
הודעה בפורוםאמינות הפאפד"ר דניאל קוגלר ‏3.7.16
הודעה בפורוםעוד שאלה אחת דחופה בבקשה ממךד"ר דניאל קוגלר ‏26.6.16
הודעה בפורוםטרידרם נגד פטריה ודלקת בפותד"ר דניאל קוגלר ‏26.6.16
הודעה בפורוםמשחת אלחוש לקולפוסקופיהד"ר דניאל קוגלר ‏26.6.16
הודעה בפורוםבדיקותנעמה ‏20.6.16
הודעה בפורוםבדיקותד"ר דניאל קוגלר ‏26.6.16
הודעה בפורוםתוצאות בדיקות חלקיותנעמה ‏28.6.16
הודעה בפורוםלאחר צריבת צוואר הרחם,שאלה לגבי וסתד"ר דניאל קוגלר ‏13.6.16
הודעה בפורוםרימוןדיקלה ‏9.6.16
הודעה בפורוםרימוןד"ר דניאל קוגלר ‏9.6.16
הודעה בפורוםרימוןדיקלה ‏9.6.16
הודעה בפורוםרימוןד"ר דניאל קוגלר ‏13.6.16
הודעה בפורוםדימום ברחםליאת ‏8.6.16
הודעה בפורוםדימום ברחםד"ר דניאל קוגלר ‏9.6.16
הודעה בפורוםזנים 31 ו 51מישהי ‏8.6.16
הודעה בפורוםזנים 31 ו 51ד"ר דניאל קוגלר ‏9.6.16
הודעה בפורוםצריבה של צוואר הרחם בחשמלד"ר דניאל קוגלר ‏8.6.16
הודעה בפורוםCIN והריוןמישהי ‏7.6.16
הודעה בפורוםCIN והריוןד"ר דניאל קוגלר ‏7.6.16
הודעה בפורוםתשובת פאפסליאת ‏6.6.16
הודעה בפורוםתשובת פאפסד"ר דניאל קוגלר ‏7.6.16
הודעה בפורוםדימוםדיקלה ‏6.6.16
הודעה בפורוםדימוםד"ר דניאל קוגלר ‏7.6.16
הודעה בפורוםדימום לאחר יחסייםגלי ‏5.6.16
הודעה בפורוםדימום לאחר יחסייםד"ר דניאל קוגלר ‏6.6.16
הודעה בפורוםאטרופיון? סליחה על השאלות המרובותד"ר דניאל קוגלר ‏25.5.16
הודעה בפורוםמחזור ארוך בעקבות התקןד"ר דניאל קוגלר ‏25.5.16
הודעה בפורוםפוליפים מחוץ לצוואר הרחםד"ר דניאל קוגלר ‏17.5.16
הודעה בפורוםכאבים בצוואר הרחם לאחר היסטרוסקופיהד"ר דניאל קוגלר ‏2.5.16
הודעה בפורוםצוואר רחם מקוצר מאודמודאגת ‏27.4.16
הודעה בפורוםצוואר רחם מקוצר מאודד"ר דניאל קוגלר ‏1.5.16
הודעה בפורוםכאבים בטן תחתונהליאת ‏24.4.16
הודעה בפורוםכאבים בטן תחתונהליאת ‏24.4.16
הודעה בפורוםכאבים בטן תחתונהד"ר דניאל קוגלר ‏24.4.16
הודעה בפורוםהתקןהתקן תוך ריחמי נובה פלוס ‏21.4.16
הודעה בפורוםהתקןד"ר דניאל קוגלר ‏24.4.16
הודעה בפורוםדלקת בצוואר הרחםדנה ‏18.4.16
הודעה בפורוםדלקת בצוואר הרחםד"ר דניאל קוגלר ‏19.4.16
הודעה בפורוםדלקת בצוואר הרחםדנה ‏19.4.16
הודעה בפורוםדלקת בצוואר הרחםד"ר דניאל קוגלר ‏20.4.16
הודעה בפורוםדימום לאחר קוניזציה+ תשובות ביופסיהד"ר דניאל קוגלר ‏17.4.16
הודעה בפורוםECC שאלת המשךמישהי ‏14.4.16
הודעה בפורוםECC שאלת המשךד"ר דניאל קוגלר ‏17.4.16
הודעה בפורוםיבלות ביד ווירוס הפפילומהד"ר דניאל קוגלר ‏14.4.16