הוספת הודעההוספת תגובה פורום שרירני רחם - מיומות - ראש הפורום

שרירן ברחם

פרופ' יונה תדיר(4.6.2009, 8:35)

רונא לי,

תודתי למתמאה הגדולה שאת נותנת לי בעצם העלאת השאלה בדרך זו תוך תקווה שמענה אינטרנטי יביא לפתרון.

שאלתך מוןרכבת ממגוון שאלות החל מהפרשות לבנות (אשר כנראה אינן קשורות להמשך הצגת הבעיה) דרך טיפולים אנטיביוטיים שונים (אשר גם הם כנראה אינם קשורים באופן ישיר) לבעיית הרחם השרירני המתואר בהמשך.

העובדה שאובחן אצלך PID אשר משמעותו מחלה דלקתית באגן (Pelvic Inflamatory Disease ) ואשר הטיפול למצב זה הוא טיפול אנטיביוטי חייבת לקבל טיפול אנטיביוטי (כזה או אחר) ובעיית הרחם השרירני חייבת לזכות למענה בנפרד על בסיס נתונים מדוייקים של מיקום השרירן/ים - המיומה/מיומות יחסית לדפנות הרחם. לכל מה שתיארת, בלי קשר ו/או עם קשר זה לזה יש קשר נוסף והוא לכוונתך להרות בעתיד. כל בירור וטיפול חייב להביא בחשבון את גילך ואת תכניות הילודה שלך.

כאמור, תקוותי שבמענה חלקי זה יש כדי לסייע, אף כי ברור שלאור מגוון המומחים אשר וודאי ייעץ לך עד כה לא קיים "הקוסם בפורום" אשר יתווה דרך לפתרון כל הבעיות ... כבמטה קסם. עיצה אחת חשובה. גיל 36 הוא גיל צעיר (יחסית), אך משמעותי מאד בכל הקשור לתכניות ילודה.

בברכה,
פרופ' יונה תדיר
יועץ ראשי
המרכז הישראלי לשרירני רחם ("מי-שר")