הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

פיטורין לאחר 60 יום ממתי סופרים?

עו"ד לאה דולברג, ויצו(28.12.2014, 13:06)

שלום רב,

ניצול ימי חופש בתשלום דינם כימי עבודה לכל דבר ועניין ולכן הם נכללים ב 60 הימים בהם חל איסור על פיטורייך.

המעסיק אמור להשיבך לעבודה לאחר חל"ד לאותו תפקיד ולאותם תנאי העסקה ולאפשר לך להשתלב בעבודה בלב פתוח ובנפש חפצה. יש לבחון האם המעסיק נוהג כלפיך בתום לב .

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו