הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

פיטורין בהריון

עו"ד לאה דולברג, ויצו(10.3.2015, 14:56)

שלום רב,

חל איסור על פיטורי עובדת בהריון אשר עבדה באותו מקום עבודה ו/או אצל אותו מעסיק במשך 6 חודשים ומעלה , ללא היתר ממשרד הכלכלה מכוח חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954.

על עובדת שלא צברה 6 חודשי עבודה באותו מקום ו/או אצל אותו מעסיק חל איסור אפלייה (פיטורים) מחמת הריון וזאת מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה , התשמ"ח-1988.

לענינך, אין מניעה שעובדת בהריון תתפטר ולא נדרש היתר ממשרד הכלכלה להתפטרות עובדת בהריון.

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו