הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

תוספת לשאלה

שיר 24(13.3.2015, 11:54)
האם את מספר השעות שאני מפחיתה אוכל להמיר על חשבון ימי מחלה? על מנת לשמור על השכר יציב וגם כדי להימנע מפגיעה בדמי לידה. יש לציין כי אני עובדת במשרד ממשלתי.