הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

תוספת לשאלה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(24.3.2015, 17:08)

שלום רב,

דמי מחלה הם תשלום בעד היעדרות של יום עבודה שלם ולא ניתן להמירו לשעות היעדרות אלא בהסכמת המעביד.

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו