הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

זכויות במקום העבודה לאחר חופשת לידה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(5.4.2015, 5:15)
שלום רב, מעסיק לא יעסיק עובדת בעבודת לילה או במנוחה השבועית במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה. ניתן להעסיק בתקופה זו עובדת בעבודת לילה או במנוחה השבועית אם הסכימה לכך בכתב. עבודת לילה היא עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות הן בין השעות 22:00 ל 06:00 בבוקר.