הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

שעות הנקה בימי פיצול

עו"ד לאה דולברג, ויצו(15.4.2015, 7:10)
שלום רב, שעת הנקה המוענקת לאם ברשות המקומית הינה הטבה שאינה מעוגנת בחוק. בהנחה שהטבה זו ניתנת לכל עובדת שילדה גם בימים המפוצלים ובמשך שנים רבות אכן ניתן לראות בהטבה תנאי מכללה בהסכם העבודה אשר שלילתו מהווה הרעת תנאים. המעסיק רשאי לשנות ו/או להפסיק הטבה כל שהיא והסעד הניתן ע״י החוק בגין הרעת תנאים הוא התפטרות בגין הרעת תנאים בדין פיטורים המזכה בפיצויים. את יכולה לטעון להרעת תנאים והפרת הסכם העבודה וזכויות יסוד שלך ולדרוש מהמעסיק שלא יפגע בזכויותייך . יש לבחון האם יש הסכם קיבוצי החל על עובדי הרשות והאם השינוי הוא עפי חוק. אנא פני לקו המידע לזכויות נשים בעבודה , ויצו 03-6923825 כדי לבחון את עניינך . בברכה, לאה דולברג ,עו״ד