הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

תשלום שעת הנקה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(17.8.2017, 12:16)

שלום רב,

את זכאית לשעת הנקה מכוח חוק עבודת נשים , התשי"ד-1954.

במידה שאינך מנצלת את זכותך לשעת הנקה אינך זכאית לשעה נוספת.

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו