הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

תשלום שעת הנקה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(17.8.2017, 12:26)

בהמשך לתגובתי הקודמת: את אמורה לקבל השלמה בגין שעת הנקה לשעה שנעדרת בה מ 15:00 עד 16:00 .בחוק עבודת נשים, התשי"ד 1954, מדובר בשעת היעדרות אחת ליום, שעובדת זכאית להיעדר ללא הפחתה בשכרה. לכן, על המעסיק להשלים את השעה התשיעית שנעדרת בה.

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו