הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

זכויות אחרי לידה שקטה

אמא ד(8.11.2017, 14:56)

שלום רב,

רציתי לדעת, האם שעת הנקה מגיע רק למי שהתינוק שלה חי? או גם לאמהות שילדו בלידה שקטה/ תינוק נפטר זמן קצר לאחר הלידה?

מתוך תגובתה של עו"ד לאה דולברג, לגבי שעת הנקה:

שעת הנקה - אחרי "לידה שקטה"

עו"ד לאה דולברג, ויצו(21.11.2013, 15:00)

שלום רב,

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, קובע כי:" מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חדשים מאותו יום - שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה; ההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף להפסקות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודתה; " הזכאות להיעדר כאמור קרויה בפי כל "שעת הנקה", על אף שהחוק אינו נוקט במונח הזה כלל. דהיינו, החוק אינו מתנה את הזכאות בכך שהעובדת אכן תיניק את ילדה בפועל אך נראה כי הפרשנות הראויה היא כי זכאות זו תקום בתנאי שהעובדת ילדה ילד חי ולא לאחר לידה שקטה.

אני מבררת לגבי המשפט שהדגשתי, מאחר וילדתי תינוק שנפטר כמה שעות לאחר הלידה, אך בפועל אני נחשבת כמי שילדה תינוק חי.... או שהניסוח של עו"ד דולברג שגוי????

האם אני זכאית לפיצויים בגין התפטרות, ולא בכדי לגדל את הילד אלא בכדי לטפל בעצמי ? ( מבחינה נפשית)

אודה לתשובתכם