הודעה בפורוםרטיניטיס פיגמנטוזהאורי ‏9.4.15
הודעה בפורוםרטיניטיס פיגמנטוזהד"ר נדב בלפר ‏10.4.15
הודעה בפורוםתשובתך אלילילך ‏31.3.15
הודעה בפורוםתשובתך אליד"ר נדב בלפר ‏4.4.15
הודעה בפורוםשטף דם בעיןלילך ‏26.3.15
הודעה בפורוםשטף דם בעיןד"ר נדב בלפר ‏30.3.15
הודעה בפורוםניסטגמוסמילנה ‏25.3.15
הודעה בפורוםניסטגמוסד"ר נדב בלפר ‏30.3.15
הודעה בפורוםיעוץ דחוףבתאל עמדי ‏20.3.15
הודעה בפורוםיעוץ דחוףד"ר נדב בלפר ‏21.3.15
הודעה בפורוםהמון תודה על המענה!!!עדי ‏15.3.15
הודעה בפורוםCSRאדווה ‏11.3.15
הודעה בפורוםCSRד"ר נדב בלפר ‏11.3.15
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת OCT ללא הזרקהד"ר נדב בלפר ‏11.3.15
הודעה בפורוםכתם כהה בראיה בעין שמאלד"ר נדב בלפר ‏7.2.15
הודעה בפורוםמבקש אינפומציהיואש ‏1.1.15
הודעה בפורוםמבקש אינפומציהד"ר נדב בלפר ‏1.1.15
הודעה בפורוםחסר הומונימי ימניליאור ‏4.12.14
הודעה בפורוםחסר הומונימי ימניד"ר נדב בלפר ‏4.12.14
הודעה בפורוםניון מקולרי רטובלאה ‏4.12.14
הודעה בפורוםניון מקולרי רטובד"ר נדב בלפר ‏4.12.14
הודעה בפורוםהיפרדות זגוגיתשולה ‏3.12.14
הודעה בפורוםהיפרדות זגוגיתד"ר נדב בלפר ‏4.12.14
הודעה בפורוםפגישה ברשתיתאמא מודאגת ‏3.12.14
הודעה בפורוםפגישה ברשתיתד"ר נדב בלפר ‏3.12.14
הודעה בפורוםשטפי דם בעינייםדוד ‏23.11.14
הודעה בפורוםשטפי דם בעינייםד"ר נדב בלפר ‏24.11.14
הודעה בפורוםכאב בין האף לעין ימיןלילי ‏22.11.14
הודעה בפורוםכאב בין האף לעין ימיןד"ר נדב בלפר ‏24.11.14
הודעה בפורוםcrvoרונית ‏16.11.14
הודעה בפורוםcrvoד"ר נדב בלפר ‏24.11.14
הודעה בפורוםזריקות לעיןגילרמו ‏11.11.14
הודעה בפורוםזריקות לעיןד"ר נדב בלפר ‏24.11.14
הודעה בפורוםדימום כבד לאחר ניתוח רישתיתד"ר נדב בלפר ‏31.10.14
הודעה בפורוםחור ברשתית ואבחנה קצת תמוההד"ר נדב בלפר ‏20.10.14
הודעה בפורוםintraretinal lepidinברי ‏7.10.14
הודעה בפורוםintraretinal lepidinד"ר נדב בלפר ‏11.10.14
הודעה בפורוםרשתיתענת ‏30.9.14
הודעה בפורוםרשתיתד"ר נדב בלפר ‏4.10.14
הודעה בפורוםשאלה נוספתאלמונית ‏10.9.14
הודעה בפורוםשאלה נוספתד"ר נדב בלפר ‏12.9.14
הודעה בפורוםבצקת ברשתיתאלמונית מודאגת ‏10.9.14
הודעה בפורוםCSR בהריון ולידהיעל ‏10.9.14
הודעה בפורוםCSR בהריון ולידהד"ר נדב בלפר ‏12.9.14
הודעה בפורוםפענוח OCTשרון ‏7.9.14
הודעה בפורוםפענוח OCTד"ר נדב בלפר ‏12.9.14
הודעה בפורוםהצילו- פגיעה בראיהאורנה ‏4.9.14
הודעה בפורוםהצילו- פגיעה בראיהד"ר נדב בלפר ‏4.9.14
הודעה בפורוםרישתיתיוסי ‏27.8.14
הודעה בפורוםרישתיתד"ר נדב בלפר ‏29.8.14
הודעה בפורוםמצב זהה לליאוראריה ‏21.8.14
הודעה בפורוםc.s.rשגיב ‏18.8.14
הודעה בפורוםc.s.rד"ר נדב בלפר ‏18.8.14
הודעה בפורוםרטינופתיהריקי ‏17.8.14
הודעה בפורוםרטינופתיהד"ר נדב בלפר ‏18.8.14
הודעה בפורוםשיפור בראיהנתן ‏16.8.14
הודעה בפורוםשיפור בראיהד"ר נדב בלפר ‏18.8.14
הודעה בפורום.עיניים עייפות וכבדותד"ר נדב בלפר ‏15.8.14
הודעה בפורוםאבחוןמאיר ‏10.8.14
הודעה בפורוםאבחוןד"ר נדב בלפר ‏15.8.14