הודעה בפורוםמידע על תחליף ללוסנטיסלוסנטיס ‏1.6.13
הודעה בפורוםמידע על תחליף ללוסנטיסד"ר נדב בלפר ‏1.6.13
הודעה בפורוםסוכרתרביב ‏29.5.13
הודעה בפורוםסוכרתד"ר נדב בלפר ‏30.5.13
הודעה בפורוםהרפסשוש ‏29.5.13
הודעה בפורוםהרפסד"ר נדב בלפר ‏30.5.13
הודעה בפורוםערפל שחורשיר ‏19.5.13
הודעה בפורוםערפל שחורד"ר נדב בלפר ‏19.5.13
הודעה בפורוםערפל שחורשיר ‏17.5.13
הודעה בפורוםערפל שחורד"ר נדב בלפר ‏18.5.13
הודעה בפורוםחור במקולהטליה מאיר ‏16.5.13
הודעה בפורוםחור במקולהד"ר נדב בלפר ‏16.5.13
הודעה בפורוםערפל שחורשיר ‏16.5.13
הודעה בפורוםערפל שחורד"ר נדב בלפר ‏16.5.13
הודעה בפורוםאומפרדקס פוגע ברשתית העין?ד"ר נדב בלפר ‏15.5.13
הודעה בפורוםאופטי סייףרועי ‏12.5.13
הודעה בפורוםאופטי סייףד"ר נדב בלפר ‏12.5.13
הודעה בפורוםהמשך לבעיה - סוכרתיתעלמה ‏8.5.13
הודעה בפורוםהמשך לבעיה - סוכרתיתד"ר נדב בלפר ‏11.5.13
הודעה בפורוםסכרתית- בעיה בראיהעלמה ‏7.5.13
הודעה בפורוםסכרתית- בעיה בראיהד"ר נדב בלפר ‏11.5.13
הודעה בפורוםחודש וחצי לאחר ויטרקטומיהד"ר נדב בלפר ‏4.5.13
הודעה בפורוםERMשלומי ‏28.4.13
הודעה בפורוםERMד"ר נדב בלפר ‏29.4.13
הודעה בפורוםגם להוסיףשני ‏17.4.13
הודעה בפורוםיובש קיצוני בעינייםשני ‏17.4.13
הודעה בפורוםיובש קיצוני בעינייםד"ר נדב בלפר ‏20.4.13
הודעה בפורוםאופרקולום חופשיאלון ‏14.4.13
הודעה בפורוםאופרקולום חופשיד"ר נדב בלפר ‏16.4.13
הודעה בפורוםבועות זזות לאחר ויטרקטומיהד"ר נדב בלפר ‏13.4.13
הודעה בפורוםבעיות ברשתית העיןחני ‏10.4.13
הודעה בפורוםבעיות ברשתית העיןד"ר נדב בלפר ‏10.4.13
הודעה בפורוםקטרקט לאחר ויטרקטומיהד"ר נדב בלפר ‏4.4.13
הודעה בפורום3 שבועות אחרי ניתוח חיגור רשתיתד"ר נדב בלפר ‏3.4.13
הודעה בפורוםסעורתמדיני ‏26.3.13
הודעה בפורוםסעורתד"ר נדב בלפר ‏26.3.13
הודעה בפורוםטיפות ללחץ תוך-עיני וצילינדרד"ר נדב בלפר ‏25.3.13
הודעה בפורוםרמוטיבנועה ‏24.3.13
הודעה בפורוםרמוטיבד"ר נדב בלפר ‏25.3.13
הודעה בפורוםergחנוך ‏24.3.13
הודעה בפורוםergד"ר נדב בלפר ‏25.3.13
הודעה בפורוםקרע ברשתיתג.שדה ‏23.3.13
הודעה בפורוםקרע ברשתיתד"ר נדב בלפר ‏23.3.13
הודעה בפורוםרמוטיב ועינייםנועה ‏23.3.13
הודעה בפורוםרמוטיב ועינייםד"ר נדב בלפר ‏23.3.13
הודעה בפורוםלאחר ויטרקטומיהא ‏22.3.13
הודעה בפורוםלאחר ויטרקטומיהד"ר נדב בלפר ‏22.3.13
הודעה בפורוםמשקעים ברשתית העיןחזי ‏21.3.13
הודעה בפורוםמשקעים ברשתית העיןד"ר נדב בלפר ‏22.3.13
הודעה בפורוםתודה ושאלה נוספתא ‏17.3.13
הודעה בפורוםתודה ושאלה נוספתד"ר נדב בלפר ‏17.3.13
הודעה בפורוםסטרודקס חודש בלי בדיקותד"ר נדב בלפר ‏16.3.13
הודעה בפורוםהיפרדות רשתית- ויטרקטומיהד"ר נדב בלפר ‏16.3.13
הודעה בפורוםטיפות ועדשותמסי ‏15.3.13
הודעה בפורוםטיפות ועדשותד"ר נדב בלפר ‏15.3.13
הודעה בפורוםבריאות העינייםמסי ‏14.3.13
הודעה בפורוםבריאות העינייםד"ר נדב בלפר ‏14.3.13
הודעה בפורוםסטרודקס לשימוש חודש ויותרסטרודקס ‏13.3.13
הודעה בפורוםסטרודקס לשימוש חודש ויותרד"ר נדב בלפר ‏13.3.13
הודעה בפורוםבדיקת OCTשושי ‏7.3.13
הודעה בפורוםבדיקת OCTד"ר נדב בלפר ‏8.3.13