הודעה בפורוםטיפות למספריאיר ‏5.11.13
הודעה בפורוםטיפות למספרד"ר נדב בלפר ‏11.11.13
הודעה בפורוםשטף דם לאחר דלקת ווירוסד"ר נדב בלפר ‏28.10.13
הודעה בפורוםהמשך לשאלה הקודמתחופית ‏18.10.13
הודעה בפורוםהמשך לשאלה הקודמתד"ר נדב בלפר ‏28.10.13
הודעה בפורוםבצקת ברשתית כתוצאה מקריש דםטטד"ר נדב בלפר ‏17.10.13
הודעה בפורוםאפשר להבריא מקרע ברשתית?ד"ר נדב בלפר ‏15.10.13
הודעה בפורוםכואבת לי העיןיעל ‏3.10.13
הודעה בפורוםכואבת לי העיןד"ר נדב בלפר ‏4.10.13
הודעה בפורוםכאבים בעיןדקל ‏30.9.13
הודעה בפורוםכאבים בעיןד"ר נדב בלפר ‏1.10.13
הודעה בפורוםקרום מעל הרשתית- ermדוד ‏29.9.13
הודעה בפורוםקרום מעל הרשתית- ermד"ר נדב בלפר ‏29.9.13
הודעה בפורוםקרע ברשתיתדורון ‏29.9.13
הודעה בפורוםקרע ברשתיתד"ר נדב בלפר ‏29.9.13
הודעה בפורוםלאחר ניתוחגלבוע ‏29.9.13
הודעה בפורוםלאחר ניתוחד"ר נדב בלפר ‏29.9.13
הודעה בפורום7 שבועות אחרי ניתוח היפרדותד"ר נדב בלפר ‏29.9.13
הודעה בפורוםהבזקים ואפקט כתמי אוראמיר ‏28.9.13
הודעה בפורוםהבזקים ואפקט כתמי אורד"ר נדב בלפר ‏29.9.13
הודעה בפורוםהבזקים ואפקט כתמי אוראמיר ‏28.9.13
הודעה בפורוםהבזקים ואפקט כתמי אורד"ר נדב בלפר ‏28.9.13
הודעה בפורוםשאלהמירב ‏28.9.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר נדב בלפר ‏28.9.13
הודעה בפורוםקרום מעל הרשתית - ermדוד ‏25.9.13
הודעה בפורוםקרום מעל הרשתית - ermד"ר נדב בלפר ‏26.9.13
הודעה בפורוםמשהו מפריע בעיןקידי ‏24.9.13
הודעה בפורוםמשהו מפריע בעיןד"ר נדב בלפר ‏26.9.13
הודעה בפורוםעזרה בפענוחמירב ‏24.9.13
הודעה בפורוםעזרה בפענוחד"ר נדב בלפר ‏24.9.13
הודעה בפורוםהתלבטותמירב ‏14.9.13
הודעה בפורוםהתלבטותמירב ‏14.9.13
הודעה בפורוםהתלבטותד"ר נדב בלפר ‏14.9.13
הודעה בפורוםשדה ראיהsara ‏9.9.13
הודעה בפורוםשדה ראיהד"ר נדב בלפר ‏10.9.13
הודעה בפורוםבהמשך לתשובתך - שטף דם בעיןד"ר נדב בלפר ‏2.9.13
הודעה בפורוםשטף דם בעיןענת ‏30.8.13
הודעה בפורוםשטף דם בעיןד"ר נדב בלפר ‏1.9.13
הודעה בפורוםאחרי ניתוחשי ‏23.8.13
הודעה בפורוםאחרי ניתוחד"ר נדב בלפר ‏23.8.13
הודעה בפורוםתוספי מזון ל - AMDאורית ‏18.8.13
הודעה בפורוםתוספי מזון ל - AMDד"ר נדב בלפר ‏19.8.13
הודעה בפורוםמתנצלישדאל ‏18.8.13
הודעה בפורוםמתנצלד"ר נדב בלפר ‏19.8.13
הודעה בפורוםידעישדאל ‏16.8.13
הודעה בפורוםידעד"ר נדב בלפר ‏17.8.13
הודעה בפורוםהאם דחוףישדאל ‏14.8.13
הודעה בפורוםהאם דחוףד"ר נדב בלפר ‏15.8.13
הודעה בפורוםשריטה בעיןרעות ‏11.8.13
הודעה בפורוםשריטה בעיןד"ר נדב בלפר ‏11.8.13
הודעה בפורוםEYLEAצצצצ ‏6.8.13
הודעה בפורוםEYLEAד"ר נדב בלפר ‏10.8.13
הודעה בפורוםכתמים שחוריםלימור ‏6.8.13
הודעה בפורוםכתמים שחוריםד"ר נדב בלפר ‏10.8.13
הודעה בפורוםחור עם הרמה/משיכהספי ‏4.8.13
הודעה בפורוםחור עם הרמה/משיכהד"ר נדב בלפר ‏4.8.13
הודעה בפורוםלייזר והקאהאביחי ‏3.8.13
הודעה בפורוםלייזר והקאהד"ר נדב בלפר ‏3.8.13