הודעה בפורוםספורט לאחר ויטרקטומיהאבידן ‏17.2.14
הודעה בפורוםספורט לאחר ויטרקטומיהד"ר נדב בלפר ‏19.2.14
הודעה בפורוםמים אחרי ניתוח ויטרקומיהד"ר נדב בלפר ‏9.2.14
הודעה בפורוםשאלהלימור ‏9.2.14
הודעה בפורוםשאלהד"ר נדב בלפר ‏9.2.14
הודעה בפורוםחבלה בעיןנעמה ‏8.2.14
הודעה בפורוםחבלה בעיןד"ר נדב בלפר ‏8.2.14
הודעה בפורוםתודה על התשובהענת ‏1.2.14
הודעה בפורוםתודה על התשובהד"ר נדב בלפר ‏5.2.14
הודעה בפורוםהיפרדות זגוגית העיןד"ר נדב בלפר ‏1.2.14
הודעה בפורוםניתוח ויטרקטומיהענת ‏27.1.14
הודעה בפורוםניתוח ויטרקטומיהד"ר נדב בלפר ‏28.1.14
הודעה בפורוםרישתיתארי ‏13.1.14
הודעה בפורוםרישתיתד"ר נדב בלפר ‏14.1.14
הודעה בפורוםעזרה באבחנהזאב ‏2.1.14
הודעה בפורוםעזרה באבחנהד"ר נדב בלפר ‏4.1.14
הודעה בפורוםחבלה בעין ימיןאבי ‏21.12.13
הודעה בפורוםחבלה בעין ימיןד"ר נדב בלפר ‏23.12.13
הודעה בפורוםבדיקת רשתית שאלה דחופה.ד"ר נדב בלפר ‏20.12.13
הודעה בפורוםחורים אטרופים ברשתיתאלמונית ‏19.12.13
הודעה בפורוםחורים אטרופים ברשתיתד"ר נדב בלפר ‏20.12.13
הודעה בפורוםנמג והקטרקטבן מרדכי ‏16.12.13
הודעה בפורוםנמג והקטרקטד"ר נדב בלפר ‏18.12.13
הודעה בפורוםניוון רשתיתאור ‏15.12.13
הודעה בפורוםניוון רשתיתד"ר נדב בלפר ‏15.12.13
הודעה בפורוםבדיקותאמיר ‏13.12.13
הודעה בפורוםבדיקותד"ר נדב בלפר ‏14.12.13
הודעה בפורוםזריקות לעין . מה הגבול?בן מרדכי ‏10.12.13
הודעה בפורוםזריקות לעין . מה הגבול?ד"ר נדב בלפר ‏10.12.13
הודעה בפורוםשארית קרום על הרשתיתפזית ‏8.12.13
הודעה בפורוםשארית קרום על הרשתיתד"ר נדב בלפר ‏8.12.13
הודעה בפורוםERG - איכות הבדיקהדוד ‏24.11.13
הודעה בפורוםERG - איכות הבדיקהד"ר נדב בלפר ‏25.11.13
הודעה בפורוםבלוטות הדמעותרוני ‏18.11.13
הודעה בפורוםבלוטות הדמעותד"ר נדב בלפר ‏20.11.13
הודעה בפורוםכאב עיניים כשמסיטים את המבטד"ר נדב בלפר ‏15.11.13
הודעה בפורוםאחרי ניתוח קטרקטחיה ‏12.11.13
הודעה בפורוםאחרי ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏15.11.13
הודעה בפורוםטיסהחנן ‏9.11.13
הודעה בפורוםטיסהד"ר נדב בלפר ‏11.11.13
הודעה בפורוםטיפות למספריאיר ‏5.11.13
הודעה בפורוםטיפות למספרד"ר נדב בלפר ‏11.11.13
הודעה בפורוםשטף דם לאחר דלקת ווירוסד"ר נדב בלפר ‏28.10.13
הודעה בפורוםהמשך לשאלה הקודמתחופית ‏18.10.13
הודעה בפורוםהמשך לשאלה הקודמתד"ר נדב בלפר ‏28.10.13
הודעה בפורוםבצקת ברשתית כתוצאה מקריש דםטטד"ר נדב בלפר ‏17.10.13
הודעה בפורוםאפשר להבריא מקרע ברשתית?ד"ר נדב בלפר ‏15.10.13
הודעה בפורוםכואבת לי העיןיעל ‏3.10.13
הודעה בפורוםכואבת לי העיןד"ר נדב בלפר ‏4.10.13
הודעה בפורוםכאבים בעיןדקל ‏30.9.13
הודעה בפורוםכאבים בעיןד"ר נדב בלפר ‏1.10.13
הודעה בפורוםקרום מעל הרשתית- ermדוד ‏29.9.13
הודעה בפורוםקרום מעל הרשתית- ermד"ר נדב בלפר ‏29.9.13
הודעה בפורוםקרע ברשתיתדורון ‏29.9.13
הודעה בפורוםקרע ברשתיתד"ר נדב בלפר ‏29.9.13
הודעה בפורוםלאחר ניתוחגלבוע ‏29.9.13
הודעה בפורוםלאחר ניתוחד"ר נדב בלפר ‏29.9.13
הודעה בפורום7 שבועות אחרי ניתוח היפרדותד"ר נדב בלפר ‏29.9.13
הודעה בפורוםהבזקים ואפקט כתמי אוראמיר ‏28.9.13
הודעה בפורוםהבזקים ואפקט כתמי אורד"ר נדב בלפר ‏29.9.13