הודעה בפורוםנפיחות בעיניים המשךליאור ‏4.1.18
הודעה בפורוםנפיחות בעיניים המשךד"ר ישי פאליק ‏31.1.18
הודעה בפורוםשלום דר שוב ירון שאלה קטנה נוספתד"ר ישי פאליק ‏31.1.18
הודעה בפורוםנפיחות בעיניים -שאלת המשךד"ר ישי פאליק ‏1.1.18
הודעה בפורוםירון שוב וסליחהירון ‏27.12.17
הודעה בפורוםירון שוב וסליחהד"ר ישי פאליק ‏1.1.18
הודעה בפורוםעיניים נפוחות בעפעפיים תחתונותד"ר ישי פאליק ‏27.12.17
הודעה בפורוםירון שובירון ‏20.12.17
הודעה בפורוםירון שובד"ר ישי פאליק ‏27.12.17
הודעה בפורוםהמשך לגבי מטהירון ‏19.12.17
הודעה בפורוםהמשך לגבי מטהד"ר ישי פאליק ‏20.12.17
הודעה בפורוםייאוש וסבל שנים לאחר ניתוח לייזרד"ר ישי פאליק ‏6.12.17
הודעה בפורוםהבדיקה ככה רשוםירון שוב הבדיקה ‏30.10.17
הודעה בפורוםהבדיקה ככה רשוםד"ר ישי פאליק ‏6.12.17
הודעה בפורוםצילינדר קטןאלינה ‏30.10.17
הודעה בפורוםצילינדר קטןד"ר ישי פאליק ‏6.12.17
הודעה בפורוםבירור לגבי נערה בת 18רונית ‏17.10.17
הודעה בפורוםבירור לגבי נערה בת 18ד"ר ישי פאליק ‏23.10.17
הודעה בפורוםשוב ירון בהמשך לתשובתךד"ר ישי פאליק ‏23.10.17
הודעה בפורוםבדיקה אחרי הרחבת אישוןד"ר ישי פאליק ‏3.10.17
הודעה בפורוםצריבה חזקה בעינייםרינה ‏10.9.17
הודעה בפורוםצריבה חזקה בעינייםד"ר ישי פאליק ‏28.9.17
הודעה בפורוםקטרקט ורטינופתיהאורח ‏4.9.17
הודעה בפורוםקטרקט ורטינופתיהד"ר ישי פאליק ‏28.9.17
הודעה בפורוםמשקפי ראייהדן ‏27.8.17
הודעה בפורוםמשקפי ראייהד"ר ישי פאליק ‏3.9.17
הודעה בפורוםשלום בהמשך הודעתי מטה לגבי קו צףד"ר ישי פאליק ‏3.9.17
הודעה בפורוםעין כואבת ואדומה באזור צלקתד"ר ישי פאליק ‏22.8.17
הודעה בפורוםקו צף בעיין ישמה לעשות?ד"ר ישי פאליק ‏22.8.17
הודעה בפורוםטיפות עינייםמישהי ‏2.8.17
הודעה בפורוםטיפות עינייםד"ר ישי פאליק ‏6.8.17
הודעה בפורוםראוקטן ופגיעה בראייהד"ר ישי פאליק ‏6.8.17
הודעה בפורוםהיפרדות סרוזית של פיגמנטד"ר ישי פאליק ‏6.8.17
הודעה בפורוםעדשות מגע בבריכהאוהד ‏26.7.17
הודעה בפורוםעדשות מגע בבריכהד"ר ישי פאליק ‏6.8.17
הודעה בפורוםאומניק אקס וגלאוקומהד"ר ישי פאליק ‏25.7.17
הודעה בפורוםאדנו ורוס בעיניים- הדבקהד"ר ישי פאליק ‏9.7.17