הודעה בפורוםחסימת דרכי דמעות עם ציסטהד"ר ישי פאליק ‏8.10.15
הודעה בפורוםטיפול בגלאוקומהאפרת ‏21.9.15
הודעה בפורוםטיפול בגלאוקומהד"ר ישי פאליק ‏6.10.15
הודעה בפורוםUBMיהודה ‏20.9.15
הודעה בפורוםUBMד"ר ישי פאליק ‏20.9.15
הודעה בפורוםפטוזיסיוסי ‏19.9.15
הודעה בפורוםפטוזיסד"ר ישי פאליק ‏20.9.15
הודעה בפורוםפטוזיסמ ‏17.9.15
הודעה בפורוםפטוזיסד"ר ישי פאליק ‏20.9.15
הודעה בפורוםלפני ניתוחחיים ‏16.8.15
הודעה בפורוםלפני ניתוחד"ר ישי פאליק ‏20.8.15
הודעה בפורוםשאלהגרשון ‏10.8.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר ישי פאליק ‏13.8.15
הודעה בפורוםבדיקת ראיה לאחר ניתוחגרשון ‏10.8.15
הודעה בפורוםבדיקת ראיה לאחר ניתוחד"ר ישי פאליק ‏13.8.15
הודעה בפורוםדלקת בעפעפייםגרשון ‏10.8.15
הודעה בפורוםדלקת בעפעפייםד"ר ישי פאליק ‏13.8.15
הודעה בפורוםתאי אפיתלמרים ‏10.8.15
הודעה בפורוםתאי אפיתלד"ר ישי פאליק ‏13.8.15
הודעה בפורוםשאלה דחופהדפנה ‏3.8.15
הודעה בפורוםשאלה דחופהד"ר ישי פאליק ‏13.8.15
הודעה בפורוםטיפות או משחהרינת ‏3.8.15
הודעה בפורוםטיפות או משחהד"ר ישי פאליק ‏3.8.15
הודעה בפורוםסוגי טיפולי לייזריוסף ‏3.8.15
הודעה בפורוםסוגי טיפולי לייזרד"ר ישי פאליק ‏3.8.15
הודעה בפורוםצמצום נוזלי בעיןמישל ‏26.7.15
הודעה בפורוםצמצום נוזלי בעיןד"ר ישי פאליק ‏27.7.15
הודעה בפורוםגירוי חזק בעינייםאביבית ‏22.7.15
הודעה בפורוםגירוי חזק בעינייםד"ר ישי פאליק ‏27.7.15
הודעה בפורוםטיפות עיניים אופטרילמיכאלה ‏21.7.15
הודעה בפורוםטיפות עיניים אופטרילד"ר ישי פאליק ‏21.7.15
הודעה בפורוםנקונת שומן בעינייםפאני ‏20.7.15
הודעה בפורוםנקונת שומן בעינייםד"ר ישי פאליק ‏21.7.15
הודעה בפורוםבדיקהאוי ‏18.7.15
הודעה בפורוםבדיקהד"ר ישי פאליק ‏21.7.15
הודעה בפורוםשאלהתמי ‏18.7.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר ישי פאליק ‏21.7.15
הודעה בפורוםעין שמאליהלי ‏15.7.15
הודעה בפורוםעין שמאלד"ר ישי פאליק ‏15.7.15
הודעה בפורוםמשחת עינייםגבי ‏12.7.15
הודעה בפורוםמשחת עינייםד"ר ישי פאליק ‏15.7.15
הודעה בפורוםשאלהגלי ‏11.7.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר ישי פאליק ‏15.7.15
הודעה בפורוםקטרט בלייזרמירי ‏9.7.15
הודעה בפורוםקטרט בלייזרד"ר ישי פאליק ‏15.7.15
הודעה בפורוםרטיניטיס פיגמנטוזהיפעת ‏8.7.15
הודעה בפורוםרטיניטיס פיגמנטוזהד"ר ישי פאליק ‏15.7.15
הודעה בפורוםעדשהאריאל ‏8.7.15
הודעה בפורוםעדשהד"ר ישי פאליק ‏15.7.15
הודעה בפורוםדלקתאורית ‏8.7.15
הודעה בפורוםדלקתד"ר ישי פאליק ‏15.7.15
הודעה בפורוםבהמשך לשאלהשי ‏8.7.15
הודעה בפורוםבהמשך לשאלהד"ר ישי פאליק ‏15.7.15
הודעה בפורוםעדשה בניתוח קטרטשי ‏7.7.15
הודעה בפורוםעדשה בניתוח קטרטד"ר ישי פאליק ‏15.7.15
הודעה בפורוםראיה לרחוקשירה ‏6.7.15
הודעה בפורוםראיה לרחוקד"ר ישי פאליק ‏7.7.15
הודעה בפורוםקטרטמאיר ‏2.7.15
הודעה בפורוםקטרטד"ר ישי פאליק ‏7.7.15
הודעה בפורוםשעורה בעיןגלית ‏1.7.15
הודעה בפורוםשעורה בעיןד"ר ישי פאליק ‏7.7.15
הודעה בפורוםאי נוחות בעיןגיל ‏25.6.15
הודעה בפורוםאי נוחות בעיןד"ר ישי פאליק ‏28.6.15