הודעה בפורוםחור ברשתיתדור ‏4.3.17
הודעה בפורוםחור ברשתיתד"ר ישי פאליק ‏23.3.17
הודעה בפורוםטיפות לתיקון צילינדרד"ר ישי פאליק ‏2.3.17
הודעה בפורוםויסקוטירסרונן ‏17.2.17
הודעה בפורוםויסקוטירסד"ר ישי פאליק ‏23.2.17
הודעה בפורוםכילזיון בילדה בת 4אני ‏16.2.17
הודעה בפורוםכילזיון בילדה בת 4ד"ר ישי פאליק ‏23.2.17
הודעה בפורוםעדשות בזמן דלקת?תום ‏5.2.17
הודעה בפורוםעדשות בזמן דלקת?ד"ר ישי פאליק ‏5.2.17
הודעה בפורוםמשקפיים לילדה בת 4לימור ‏15.1.17
הודעה בפורוםמשקפיים לילדה בת 4ד"ר ישי פאליק ‏30.1.17
הודעה בפורוםתוצאות של בדיקת OCT:דניאל ‏15.1.17
הודעה בפורוםתוצאות של בדיקת OCT:ד"ר ישי פאליק ‏30.1.17
הודעה בפורוםהרחבת אישוניםשולה ‏15.12.16
הודעה בפורוםהרחבת אישוניםד"ר ישי פאליק ‏12.1.17
הודעה בפורוםשאלה לגביחור ברשתית ונטילת תרופהד"ר ישי פאליק ‏11.1.17
הודעה בפורוםפצע קטן מוגלתי בתוך העפעף התחתוןד"ר ישי פאליק ‏30.11.16
הודעה בפורוםקרטוקונוס ושימוש במשקפייםד"ר ישי פאליק ‏30.11.16
הודעה בפורוםדלקת בלחמית העין זיהומיתד"ר ישי פאליק ‏23.11.16
הודעה בפורוםמשחת/טיפות עינייםשלמה ‏19.11.16
הודעה בפורוםמשחת/טיפות עינייםד"ר ישי פאליק ‏23.11.16
הודעה בפורוםקו ונקודה צפההמשך ‏15.11.16
הודעה בפורוםקו ונקודה צפהד"ר ישי פאליק ‏23.11.16
הודעה בפורוםקו ונקודה מפריע לשדה הראיהד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםרטרקציהיוסי ‏5.11.16
הודעה בפורוםרטרקציהד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםעולים ועולים ועוליםדניאל ‏22.10.16
הודעה בפורוםעולים ועולים ועוליםד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםפלוטרסחייים ‏20.10.16
הודעה בפורוםפלוטרסד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםבדיקת עיניים בתחילת הריוןד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםשריטותאורנית ‏10.10.16
הודעה בפורוםשריטותד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםהמשךמשך ‏1.10.16
הודעה בפורוםהמשךד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםלחיצה די בחוזקה על הפינה של העיןד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםניתוח כלזיון והתרגלות לאורד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםקו צף בענייםנוי ‏20.9.16
הודעה בפורוםקו צף בענייםד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםרעד בעיניים עצומותאור ‏18.9.16
הודעה בפורוםרעד בעיניים עצומותד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםכעס דימום בעיןשי ‏14.9.16
הודעה בפורוםכעס דימום בעיןד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםעין לא נפתחת באופן מלאד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםדלקת עינייםTT ‏7.9.16
הודעה בפורוםדלקת עינייםד"ר ישי פאליק ‏8.9.16
הודעה בפורוםציסטה בעיןדוד ‏4.9.16
הודעה בפורוםציסטה בעיןד"ר ישי פאליק ‏8.9.16
הודעה בפורוםנימוללי ‏31.8.16
הודעה בפורוםנימולד"ר ישי פאליק ‏8.9.16
הודעה בפורוםדיסקות עם קיעוריםערן ‏27.8.16
הודעה בפורוםדיסקות עם קיעוריםד"ר ישי פאליק ‏29.8.16
הודעה בפורוםדימום בעין-לחץ דםשי ‏25.8.16
הודעה בפורוםדימום בעין-לחץ דםד"ר ישי פאליק ‏29.8.16