הודעה בפורוםמשחת/טיפות עינייםשלמה ‏19.11.16
הודעה בפורוםמשחת/טיפות עינייםד"ר ישי פאליק ‏23.11.16
הודעה בפורוםקו ונקודה צפההמשך ‏15.11.16
הודעה בפורוםקו ונקודה צפהד"ר ישי פאליק ‏23.11.16
הודעה בפורוםקו ונקודה מפריע לשדה הראיהד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםרטרקציהיוסי ‏5.11.16
הודעה בפורוםרטרקציהד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםעולים ועולים ועוליםדניאל ‏22.10.16
הודעה בפורוםעולים ועולים ועוליםד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםפלוטרסחייים ‏20.10.16
הודעה בפורוםפלוטרסד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםבדיקת עיניים בתחילת הריוןד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםשריטותאורנית ‏10.10.16
הודעה בפורוםשריטותד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםהמשךמשך ‏1.10.16
הודעה בפורוםהמשךד"ר ישי פאליק ‏13.11.16
הודעה בפורוםלחיצה די בחוזקה על הפינה של העיןד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםניתוח כלזיון והתרגלות לאורד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםקו צף בענייםנוי ‏20.9.16
הודעה בפורוםקו צף בענייםד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםרעד בעיניים עצומותאור ‏18.9.16
הודעה בפורוםרעד בעיניים עצומותד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםכעס דימום בעיןשי ‏14.9.16
הודעה בפורוםכעס דימום בעיןד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםעין לא נפתחת באופן מלאד"ר ישי פאליק ‏27.9.16
הודעה בפורוםדלקת עינייםTT ‏7.9.16
הודעה בפורוםדלקת עינייםד"ר ישי פאליק ‏8.9.16
הודעה בפורוםציסטה בעיןדוד ‏4.9.16
הודעה בפורוםציסטה בעיןד"ר ישי פאליק ‏8.9.16
הודעה בפורוםנימוללי ‏31.8.16
הודעה בפורוםנימולד"ר ישי פאליק ‏8.9.16
הודעה בפורוםדיסקות עם קיעוריםערן ‏27.8.16
הודעה בפורוםדיסקות עם קיעוריםד"ר ישי פאליק ‏29.8.16
הודעה בפורוםדימום בעין-לחץ דםשי ‏25.8.16
הודעה בפורוםדימום בעין-לחץ דםד"ר ישי פאליק ‏29.8.16
הודעה בפורוםבדיקות עעניים תחת הרדמהד"ר ישי פאליק ‏21.8.16
הודעה בפורוםעין מציקהמילי ‏10.8.16
הודעה בפורוםעין מציקהד"ר ישי פאליק ‏21.8.16
הודעה בפורוםפתרון מיידי לעין אדומהד"ר ישי פאליק ‏21.8.16
הודעה בפורוםשלום רבנעמה ‏3.8.16
הודעה בפורוםשלום רבד"ר ישי פאליק ‏21.8.16
הודעה בפורוםאודם ממושךא ‏21.7.16
הודעה בפורוםאודם ממושךד"ר ישי פאליק ‏31.7.16
הודעה בפורוםלחץ תוך עינידנה ‏12.7.16
הודעה בפורוםלחץ תוך עיניד"ר ישי פאליק ‏14.7.16
הודעה בפורוםשאלהאלה ‏8.7.16
הודעה בפורוםשאלהד"ר ישי פאליק ‏11.7.16
הודעה בפורוםלחוצה מאואירה ‏6.7.16
הודעה בפורוםלחוצה מאוד"ר ישי פאליק ‏7.7.16
הודעה בפורוםבליטה בעפעף התחתוןד"ר ישי פאליק ‏28.6.16
הודעה בפורוםעיניים אדומותbluemoon ‏27.6.16
הודעה בפורוםעיניים אדומותד"ר ישי פאליק ‏28.6.16
הודעה בפורוםיובשלי ‏15.6.16
הודעה בפורוםיובשד"ר ישי פאליק ‏15.6.16
הודעה בפורוםרסיסמור ‏12.6.16
הודעה בפורוםרסיסד"ר ישי פאליק ‏14.6.16
הודעה בפורוםמספר שאלות ברשותךלא משנה ‏8.6.16
הודעה בפורוםמספר שאלות ברשותךד"ר ישי פאליק ‏14.6.16